ATTC & CLUBCOLLECT

Bij ATTC werken we vanaf 2023 met ClubCollect voor wat betreft onze ledenadministratie en de inning van de contributie.

Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich vanaf heden inschrijven via onze website waarmee hun gegevens gelijk in ClubCollect zullen worden opgenomen. Het restant van het kalenderjaar rekenen ze bij aanmelding direct af via iDeal. Vanaf het eerstvolgende kalenderjaar zullen ze net als de andere bestaande leden hun contributie gefactureerd krijgen via ClubCollect.

Bestaande leden

Bestaande leden krijgen na de jaarlijkse vaststelling van de contributie door de ALV in april hun contributie gefactureerd via ClubCollect.

De facturatie gebeurt door ClubCollect aangestuurd door de penningmeester en ledenadministratie. Leden betalen direct aan ClubCollect welke de ontvangsten periodiek doorstort naar de vereniging. Ook verzorgt het systeem op vooraf ingestelde momenten de herinneringen en/of aanmaningen.

Betaal op tijd want vanaf de 2e herinnering worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht.

Bij ATTC bieden we vooralsnog aan om te betalen via iDeal of bankoverschrijving. Let op, die overschrijving doe je niet aan ATTC maar aan ClubCollect!

Automatische incasso en/of betalen in termijnen bieden we vooralsnog niet (standaard) aan. ClubCollect vraag bij betaling standaard om het doorgeven van je rekeningnummer, daar hoef je dus nu niets in te vullen.

Heb je vragen over de factuur, kijk dan hier op de website van ClubCollect.

Wijzigen van gegevens / uitschrijven

In de mail met het betaalverzoek voor de contributie heb je de mogelijkheid jouw eigen gegevens te controleren en aan te passen in onze ledenadministratie.

Doe de ledenadministratie een plezier en controleer of jouw gegevens nog juist/volledig zijn en pas ze aan waar nodig.

Voor het wijzigen van gegevens (als je de mail niet meer hebt) en/of uitschrijven kan je uiteraard nog op de huidige wijze contact met ons opnemen.

Toekomst

ClubCollect is net als ATTC een organisatie die niet stilstaat en bezig is met de toekomst.

Reageren is niet mogelijk