BHK Header 50j jubileum
43e jaargang-nr 4
Redactie
Beste reader,
corona_tt
Dat we maar snel weer een normaal balletje kunnen slaan.
Hou het gezond en sterkte in deze rare tijd.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 april
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

Blijf allemaal gezond en fit!

En dan opeens zit de club op slot en kunnen we voorlopig niet tafeltennissen.
We ondervinden met zijn allen hoe de ingrijpende maatregelen tegen en de gevolgen van het coronavirus ons leven beïnvloeden. We zijn genoodzaakt zo veel mogelijk thuis te blijven en sociale contacten te vermijden.
René
Gelukkig is er voor de kinderen “onderwijs op afstand” en dat is hartstikke goed, want iedereen heeft structuur nodig. Daarnaast blijft bewegen heel erg belangrijk. Een goede conditie is namelijk cruciaal als je je lichaam wilt helpen dit virus te verslaan (André en Janneke …..top filmpje!).
Van de voorzitter - lekker in je vel
Ik weet zeker dat je het tafeltennis en de sociale contacten heel erg mist. Nu, er zijn wel een paar dingen die je thuis kan doen. We moeten er het beste van maken met zijn allen. Meer hierover verderop in de nieuwsbrief.
De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Dinsdag 24 maart jl. ontvingen we een brief van Jan Simons (voorzitter van het hoofdbestuur van de NTTB) en op 25 maart een van Martijn Haalman (voorzitter van de Afdeling West) met nader genomen besluiten die wij als club uiteraard volgen. Beide brieven zijn verderop in deze nieuwsbrief opgenomen.
De belangrijkste zaken voor ons zijn:
  • De zaal blijft tot 1 juni gesloten.
  • De afdelingscompetitie wordt formeel beëindigd.
  • Alle door ATTC EVO Repro geplande activiteiten en bijeenkomsten tot 1 juni komen te vervallen.
  • Alle door de NTTB georganiseerde toernooien en evenementen met een datum vóór 1 augustus komen te vervallen.
Het bestuur zal de leden binnenkort informeren over de ALV, de jaarstukken en de gevolgen voor de contributie-inning 2020.
Ik hoop uiteraard dat we over een paar maanden ons normale leven weer enigszins kunnen hervatten. In de tussentijd, ondersteun elkaar, help elkaar en zorg goed voor elkaar.
René Honig
Van het bestuur

Van de voorzitter hoofdbestuur

20200324 - Brief Jan Simons inzake het coronavirus, blz. 1
20200324 - Brief Jan Simons inzake het coronavirus, blz. 2

Van de voorzitter afdeling

NTTBAW-2020-3 Gevolgen Corona-virus voor de afdeling West, blz. 1
NTTBAW-2020-3 Gevolgen Corona-virus voor de afdeling West, blz. 2

Oud papier inzameling + corona maatregelen


Het bestuur van ATTC EVO Repro heeft besloten in samenspraak met vrijwilligers Adrie Gelderblom en Joop Christiaanse dat de papierinzamelingen op zaterdag 4 april a.s. en op zaterdag 2 mei van 10.00 tot 12.00 gewoon zullen doorgaan. E.e.a. uiteraard onder voorbehoud van verdergaande corona maatregelen door de overheid.

Wel willen wij jullie vragen de door de overheid uitgevaardigde maatregelen hierbij ook strikt na te leven. Volg bij het afgeven de instructies van Adrie en Joop hetgeen zal betekenen dat niet iedereen zal kunnen inlopen in de container, maar dat uit de auto halen en neerzetten naast de container in dit geval voldoende zal zijn.
Blijf verder even in de auto zitten wachten wanneer het net druk is met het uitladen van andere auto’s en hou afstand als je nog even een praatje wil maken met de mannen. Maar zorg dat de groep mensen niet te groot wordt, Joop en Adrie zullen jullie dat zeker niet kwalijk nemen!

Zoals jullie recent hebben kunnen lezen is ATTC EVO Repro in ieder geval in 2020 bij laagblijvende papierprijzen verzekerd van een garantieprijs door de Gemeente. Laten we daar nu nog van profiteren en zelf zorgen dat de kilo’s ons, in navolging van de prijzen, niet in de steek laten!!

Dank voor jullie medewerking, mede namens Adrie en Joop,

Het bestuur van ATTC EVO Repro

Train met je brain!

Zoals jullie allemaal weten is het spelregelbewijs vanaf 1 juli een vereiste voor competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar. Door het tijdelijk schrappen van alle wedstrijden, trainingen en andere evenementen kun je op deze manier nu toch met tafeltennis bezig zijn.
foto-spelregelbewijs
Om de sportiviteit en het onderling respect te bevorderen is het vergroten van de spelregelkennis een belangrijk hulpmiddel.
Laten we als ATTC EVO Repro zien dat we de spelregels goed kennen en uiteraard straks ook in de praktijk goed toepassen!
Als volwassenen dienen we onze jeugdspelers het goede voorbeeld te geven. Bij deze willen we dan ook onze competitiespelende senioren uitnodigen en uitdagen om het spelregelbewijs te halen.
Oefen voordat je het bewijs probeert te halen, want het lijkt makkelijker dan je denkt.
Dus ga naar Tafeltennis Masterz : https://www.tafeltennismasterz.nl/oefenen/
Pas als je het spelregelbewijs wil gaan halen moet je inloggen. Voor het oefenen is dat niet nodig.
Voor meer informatie over het inloggen, zie https://www.nttb.nl/opleidingen/scheidsrechters/tafeltennismasterz/
Als je er niet uitkomt met het inloggen, neem dan contact op met Maria ter Hoek (secretaris@attc-tafeltennis.nl). Het kan namelijk zo zijn dat er een onjuist e-mailadres in het administratiesysteem van de NTTB (NAS) staat.
Oefen ze en heel veel succes allemaal met het behalen van je spelregelbewijs!
Wedstrijdsecretaris
Tja wat moet je als wedstrijdsecretaris nou schrijven als de hele competitie stilligt en het nog maar de vraag is of, en zo ja wanneer de rest van de wedstrijden gespeeld gaan worden? Maar even een pas op de plaats maken dan nu en even proberen gezond te blijven. Een heel goed idee is natuurlijk om de spelregels maar eens goed te gaan bekijken en te leren.(ik moet zelf ook nog aan de slag…) Verder toch maar vast eens nadenken over het najaar hoewel het voor jaar net is begonnen. Wil je gaan competitie spelen(recreanten)? Wil je regulier of duo spelen(iedereen)? Wil je eens wisselen van team(verandering van spijs of zo)? Kortom nog van alles om er in deze tijd van rust eens over na te denken of het er eens met anderen(on-line!!) over te hebben.
Ik hoop iedereen weer te gaan zien inde zaal maar heb nu nog geen idee wanneer dat weer kan.

Een virusvrije groet
Bart Vaane
Wist u dat
er weinig nieuws te melden valt door de “lockdown” op tafeltennis

ik benieuwd ben hoe iedereen zijn conditie op peil houdt

sommige leden wel allerlei apparatuur in huis hebben

het oefenen op de keukentafel ook steeds moeilijker wordt door het ontbreken van deze keukentafel

ik heb vernomen, dat de huidige competitie niet wordt afgemaakt, maar in september met dezelfde indelingen weer van start gaat

de kansen voor een kampioenschap dit seizoen voor sommige teams dus zijn verkeken

daartegenover er ook geen degradaties plaatsvinden

ik benieuwd ben of de sportzalen na 6 april al wel weer open mogen, of dat we moeten wachten tot 1 juni

de sluiting wel de nodige consequenties heeft m.b.t. zaalhuur en omzet

wij gelukkig een bijzonder gezonde vereniging hebben, die wel een stootje kan hebben

mij nog niet bekend is hoe het staat met de papierinzameling op 4 april a.s.

u de website over dit soort zaken in de gaten moet houden

u het hiermee maar moet doen
WIEDENKIE

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 4 april of 2 mei (hou de website in de gaten) ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2020 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

April
3 april Joey Stinkens
21 april Jeremy de Groot
Mei
10 mei Quinten van der Klugt
15 mei Ying Wijnhof
20 mei Fabrice de Schepper
28 mei Nirai Somandin

Senioren

April
1 april Maria ter Hoek-Oude Aarninkhof
7 april Vincent van den Hoven
9 april Marc Leuring
14 april Hans Hoekstra
16 april René Honig
17 april Dick de Graaf
21 april Anneke de Jong-Demoet
27 april Hans Verwoerd
Mei
3 mei Merlijn van der Krogt
6 mei Piotr Rozanski
8 mei Maurice van de Elshout
8 mei Mirjam de Graaf
9 mei Erik Ettema
19 mei Marcel de Schepper
24 mei Pavel Potapsjoek
31 mei Jan Versluis
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

2-3-2020 Jan van Baarle
12-3-2020 Robert van de Bovenkamp
😊

Afmeldingen

31-12-2020 Vincent van den Hoven
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook