BHK Header 50j jubileum
43e jaargang-nr 5
Redactie
Beste reader,
Ja, hoe zal het verder gaan en vooral wanneer?

hoe gaan we trainen (of hebben we dat thuis gedaan)?
het rondje rond de tafel wordt al een stuk lastiger met de RIVM bepaalde afstand
gaan we allemaal apart naar een uitwedstrijd?
komen we allemaal apart binnen via de heren/dames kleedkamer?
moeten we om de beurt omkleden?
hoe gaan we de tegenstander begroeten?
hoeveel tafels staan er op een avond in de zaal?
moeten we met ontsmette batjes spelen?
hoe gaat onze tegenstander ons feliciteren bij winst
(of hoe feliciteren wij onze tegenstander bij verlies)?
winst
verlies
komt er plexiglas op de tafels in de kantine, of mag er in de zaal drank genuttigd worden?
moet ieder apart een portie bitterballen bestellen en opeten?
moeten we om de beurt omkleden?
gaan ieder apart weg via de dameskleedkamer of via de artiestenuitgang?
en kunnen we (hopelijk) een nieuwe competitie wel afmaken?
hoe snel kunnen onze Fifty-Fit deelnemers weer aan de slag?

Hopelijk tot snel en ondertussen goede gezondheid gewenst,
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 mei
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

Stil

Er is stilte op straat, stilte op het werk, stilte op school, stilte in de kerk, stilte in de verzorgingstehuizen, stilte in het openbaar vervoer, stilte in de cafés en restaurants.
Op sommige plekken is het verre van stil. Mensen uit o.a. de zorg, transport, supermarkten en het onderwijs werken zich drie slagen in de rondte. Ook thuis is het bij velen zeker niet stil. Thuiswerken, kinderen bezig houden en onderwijs geven en het ook nog een beetje gezellig houden. Het is allemaal niet niks!
René
In deze bijzondere tijd merken we met zijn allen wat er echt belangrijk is.
Gelukkig volgen we de afgekondigde maatregelen goed op, helpen we elkaar en proberen we deze rare en nare tijd zo goed als mogelijk door te komen. Alles is anders nu. Vorige week was ik jarig. En ik had me al helemaal voorbereid op een sobere verjaardag. Toch werd het een mooie dag. De zon scheen en meerdere mensen kwamen toch even 10 minuutjes langs (uiteraard nooit meer dan drie personen tegelijk en op 1½ meter afstand). Dat alles doet een mens goed!

Inmiddels weten we ook wat het betekent om een tijdje niet bij ATTC EVO Repro te komen en ik denk dat iedereen wel zal beamen dat hij of zij het mist. Voor de een is dat de sport zelf, voor de ander gaat het om het sociale gebeuren er omheen wat de vereniging zo leuk maakt.

Wat staat de komende paar maanden op het programma

Als bestuur zullen we ons de komende tijd m.n. bezighouden met drie zaken:
  1. Het zoveel mogelijk beperken van de (financiële) impact van de coronacrisis op onze vereniging;
  2. Het zoveel mogelijk in stand houden van de band met en tussen onze leden. Nu we elkaar niet meer wekelijks zien is het belangrijk om onderling contact met elkaar te houden. Een hoop mensen hebben de afgelopen tijd noodgedwongen veel gebruik leren maken van tools als Skype, Zoom en Hangouts. Benut dit … ook voor ATTC EVO Repro!, en
  3. Samen met jullie proberen invulling te geven aan de “anderhalve meter sportsamenleving”. Maar meer hierover verderop in de BHK nieuwsbrief.
En nu nog een paar praktische zaken.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De geplande ALV van 22 april jl. heeft door de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden. Als het goed is hebben jullie intussen wel het jaarverslag 2019 ontvangen. Zodra er meer duidelijkheid is zullen we een nieuwe datum inplannen. Over de contributie lezen jullie verderop in deze nieuwsbrief al iets meer.

Teamsamenstelling voor de najaarscompetitie

Binnenkort zullen de competitiespelers benaderd worden door een van de wedstrijdsecretarissen (senioren: Bart Vaane, jeugd: Ronald Bosch).

Tot slot!

Blijf gezond en fit. Ik hoop jullie weer snel aan te treffen in de zaal.
René Honig
Van het bestuur

ATTC EVO Repro en de “anderhalve meter sportsamenleving”

Stel dat we binnenkort mogen gaan tafeltennissen met inachtneming van de 1½ meter afstand.
Een ding is zeker … dan zullen we als ATTC EVO Repro een goed draaiboek/protocol moeten hebben dat we kunnen overleggen aan de gemeente (de verhuurder van de gymzaal) en uiteraard aan al onze leden.
Hou 1,5 m afstand
De sportbonden en NOC*NSF zijn intussen al in gesprek met de overheid over het weer opstarten van de sport zodra dat mogelijk is. De eerste versoepelingen voor de sport zijn intussen bekend gemaakt. Helaas tot nu toe alleen voor de buitensporten.

Het is dan ook verstandig om als ATTC EVO Repro hier alvast over na te denken en iets op papier te gaan zetten.

Wie doet er mee?

Om zo’n draaiboek/protocol goed uitvoerbaar te maken hebben we ook input nodig van de leden en de ouders van de jeugdleden.
Twee weken geleden heeft Frans Schouten al een voorzet gegeven waar je aan zou kunnen denken qua aantal tafels, het reserveren, looproutes binnen het gebouw, de hygiëne, etc.

Ook bij veel bedrijven en instanties zijn ze al druk bezig met die intussen beroemde 1½ meter (aparte in- en uitgangen, looproutes, hygiëne, etc.). Misschien ook wel bij jouw werkgever.

Laten we zorgen dat als er “groen licht” komt dat we er dan klaar voor zijn.

Heb je ideeën en wil je graag meewerken? Stuur dan een mail naar voorzitter@attc-tafeltennis.nl

Namens het bestuur
René Honig

Jaarverslag 2019/contributie (inning) 2020


Het jaar 2020 zal voor iedereen een jaar zijn dat we niet snel zullen vergeten. En bovendien een jaar waarin zaken en procedures die voorheen normaal waren doorbroken zullen worden.
Dat is voor de vereniging ATTC met jullie als leden niet anders.
Jaarverslag / ALV

Allereerst het jaarverslag 2019, dat hadden wij graag afgelopen 22 april aan jullie willen presenteren op de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Graag hadden we met jullie vooruit willen kijken naar een mooi verenigingsjaar met o.a. onze deelname aan het project Verenigingsontwikkeling van de NTTB.

ALV uitgesteld
Door de maatregelen is dat niet mogelijk en dus hopen wij dit komend najaar alsnog te doen. Het schriftelijk jaarverslag 2019 is wel klaar en is inmiddels via de secretaris aan een ieder beschikbaar gesteld. De cijfers 2019 die als bijlage zijn bijgesloten bij dat jaarverslag zijn nog niet gecontroleerd door de kascommissie.

Vaststelling contributie 2020

Conform de statuten stellen de leden op de ALV in het voorjaar de contributie vast.
Conform besluit van de ALV een aantal jaar geleden wordt de contributie van het ATTC deel jaarlijks verhoogd met het consumenten prijsindexcijfer voor sportverenigingen.
De hoogte van het NTTB deel van de contributie is gebaseerd op de door de NTTB voor 2020 vastgestelde bedragen.
Voor de exacte bedragen verwijzen wij naar de website:
https://www.attc-tafeltennis.nl/club-informatie/contributie/
Bij gebrek aan een ALV in april wordt de contributie voor 2020 nu definitief vastgesteld op de eerstvolgende ALV die plaats kan vinden. Op die ALV zal het bestuur met jullie bespreken wat de financiële gevolgen zijn van het corona virus op de vereniging.
Verder zullen we met jullie de impact bepalen die deze gevolgen zouden kunnen hebben voor de hoogte van de contributie.
Als laatste stelt de ALV dan de contributie voor 2020 definitief vast.

Inning contributie 2020

De contributie wordt normaal gesproken voor bestaande leden op twee momenten geïnd. De senioren krijgen de volledige jaarcontributie in mei gefactureerd en junioren krijgen in mei en september een factuur voor de helft.

In afwachting van een ALV en daarmee ook de definitieve contributie vaststelling heeft het bestuur besloten dat in mei alle leden een factuur zullen ontvangen voor de helft van de jaarcontributie. E.e.a. gebaseerd op de voorlopige hoogte van de bedragen zoals nu op de website staat gepubliceerd.

Een tweede factuur (en definitieve afrekening) zal voor een ieder dan volgen nadat de ALV heeft plaatsgevonden en de definitieve hoogte van de contributie 2020 door de ALV is vastgesteld.

Mocht een ALV in het najaar onverhoopt ook niet plaats kunnen vinden dan zal het bestuur naar alternatieven zoeken om voor de vereniging de verplichte zaken zoals vaststelling jaarverslag 2019 en begroting en contributie 2020 te kunnen laten plaatsvinden.

Tot slot

Wij begrijpen dat het voor jullie allemaal een bijzonder lastige tijd is waarin ATTC EVO Repro niet de gebruikelijke uitlaatklep kan zijn. Niet even lekker sporten of een gezellige tijd hebben op de club.
Wij hopen dat dat snel weer op één of andere manier mogelijk zal zijn.
De vereniging zijn we samen.

Vanuit die laatste gedachte kunnen alle leden ook contact opnemen met het bestuur in geval van onverhoopte financiële problemen i.v.m. de corona crisis. Het bestuur zal dan samen met het lid afspraken hierover maken.

OPROEP!

In deze rare tijden waarin we veelal thuis zitten heeft de verkoop van tafeltennistafels een enorme stimulans gekregen. Nog nooit werden er zoveel tafeltennistafels verkocht als nu!

Onze eigen leverancier Heemskerk kan de vraag bijna niet aan. Het gaat dan wel niet om de professionele tafels die wij op de club hebben staan, maar om de pingpongtafels voor thuis of op kantoor.
Oproep - Mogen wij even uw aandacht
Hebben jullie thuis of op het werk een tafel staan? Zo ja, wij zouden het leuk vinden als jullie een foto willen maken van jullie zelf (uiteraard met batje) en de betreffende tafel.
Als er thuis geen plek is voor een tafel maar bij jullie in de buurt staat wel een openbare tafeltennistafel. Maak dan daar een foto!

Stuur de foto’s naar info@attc-tafeltennis.nl
De eerste twee zijn al binnen:
Oproep - Dominica
Oproep - Quinten
Wedstrijdsecretaris
Helaas is de competitie abrupt afgebroken en zal ook niet meer worden uitgespeeld. Natuurlijk een begrijpelijke beslissing in deze tijd. Er is besloten dat er geen kampioenen en degradanten zullen zijn en dat er in het najaar (ervan uitgaande dat dat weer kan) met dezelfde teams een nieuwe competitie van start zal gaan.

Ik ga er nu dan ook vanuit dat alle teams op dezelfde manier en samenstelling in het najaar meedoen. Ik zal alle teamcaptains nog met een aparte mail vragen hierop te reageren. Het is al met al een vervelende en nare tijd.

Allereerst is het natuurlijk van belang dat we deze tijd gezond doorkomen en dan kunnen we weer gaan denken aan sporten en competitie. We wachten alle berichten van de overheid af en ik hoop echt dat we weer snel de zaal in kunnen om onze skills weer een beetje op peil te krijgen.

Naar mijn idee moet dat ook weer snel gaan kunnen, want tenslotte zijn wij geen contactsport en zorgt de tafel al automatisch voor de vereiste 1,5 meter. Met wat hygiëneregels moeten we dat kunnen gaan regelen op niet al te lange termijn hoop ik.

Het bondsbestuur zal daar hopelijk snel iets over gaan communiceren, zodat ook ons bestuur daar met gepaste maatregelen mee aan de slag kan gaan.
Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid toe en wie weet tot snel in de zaal.

Groeten
Bart
Jeugdhoek

NTTB Ping Pong Podcast over behoud van jeugdleden

Het is ook bij de NTTB niet onopgemerkt gebleven dat we als ATTC EVO Repro de afgelopen jaren een flinke groei hebben doorgemaakt. De laatste drie jaar zijn we namelijk gegroeid van 93 naar 127 leden (jeugd van 25 naar 37).
Versie 2 logo Ping Pong Podcast
In een gesprek met Eline Rondaij (Hoofdbestuurslid Jeugdzaken bij de NTTB en daarnaast ook actief als bestuurslid bij Rijnsoever) hebben we als ATTC EVO Repro aan kunnen geven hoe we dit hebben aangepakt.
Voor de podcast zie https://www.nttb.nl/nttb-ping-pong-podcast-behoud-van-jeugdleden/

Spelregelbewijs (Tafeltennis Masterz)

Zoals al eerder aangegeven dienen jeugdleden van 13 tot en met 17 jaar, die zich inschrijven voor de najaarscompetitie van 2020, voor 1 juli 2020 het spelregelbewijs in hun bezit te hebben.

Intussen hebben Han de Knegt, Quinten van der Klugt, Fabrice de Schepper, Merit Buijks en Leon Buijks het spelregelbewijs al behaald.

Nog te gaan: Wessel van den Bos, Aron Veldhuizen, Troy Ververs, Caedmon Boutwell, Jeremy de Groot, Jan Ruitenburg, Dylan van der Werf, Ying Wijnhof en Alex van Berckel.
Spelregelbewijs (Tafeltennis Masterz)
Dus ga naar https://www.tafeltennismasterz.nl/oefenen/ en oefen bijv. de vragen over de service, time-out, let, het batje en nog veel meer.

Als je denkt dat je het allemaal weet, log dan in met je bondsnummer om je spelregelbewijs te halen.

Als je tijdens het oefenen er niet helemaal uitkomt check het dan bij een teammaatje, iemand die het spelregelbewijs al behaald heeft of je trainer.
Wist u dat
we nog steeds niet kunnen gaan sporten

bepaalde jeugdcategorieën dit binnenkort wel mogen, maar dan moeten we de tafels buiten zetten, geloof ik

veel teams zullen balen, omdat ze hun kampioenskansen in rook zien opgaan

de degradanten daar dus duidelijk anders over denken

mijn conditie toch al niet zo best was, maar nu duidelijk nog verder terugloopt

een dagelijks wandelingetje ook niet echt helpt

het bestuur constant in overleg is over de gevolgen van en/of oplossingen in deze Corona ellende

u hierover kunt meedenken, zie het stuk op de website

u de laatste berichten steeds terug kan vinden op de website

er buiten het omzetverlies ook bepaalde voorraden onlangs verloren zijn gegaan

door nog onbekende redenen de stroom in onze ruimte was uitgevallen

dat dit vervelende gevolgen heeft gehad voor onze diepvriesproducten

het hoofd inkoop hierdoor handig is geworden in het schoonmaken van een diepvriezer

voor het wegbrengen van het oud papier een goede oplossing is gevonden, dus blijft dit brengen

u het hier weer mee moet doen
WIEDENKIE

Actuele Websiteberichten

BRIEF VAN VOORZITTER NTTB

Categorieën: Uncategorized
Beste leden, verenigingsbestuurders en afdelingsbestuurders, In ons bericht van 12 maart jl. en de daaropvolgende dagen hebben wij de afdelingsbesturen en de voorzitters en secretarissen van uw vereniging geïnformeerd dat het Hoofdbestuur het besluit heeft genomen om de landelijke competities tot en met 6 april stop te zetten en de accommodaties tot en met 6 april te sluiten. Wij volgden …
Auteur: Dick de Graaf
Meer lezen

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 2 mei of 6 juni ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2020 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

Mei
10 mei Quinten van der Klugt
15 mei Ying Wijnhof
20 mei Fabrice de Schepper
28 mei Nirai Somandin
Juni
4 juni Ethan van der Velden
15 juni Mels van Tol
24 juni Dominica van der Klugt
24 juni James Rice

Senioren

Mei
3 mei Merlijn van der Krogt
6 mei Piotr Rozanski
8 mei Maurice van de Elshout
8 mei Mirjam de Graaf
9 mei Erik Ettema
19 mei Marcel de Schepper
24 mei Pavel Potapsjoek
31 mei Jan Versluis
Juni
17 juni Hans deRu
19 juni Paul Burridge
21 juni Ed van Oeveren
30 juni Henk Beuker
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook