BHK Header 50j jubileum
43e jaargang-nr 1
Redactie
Beste reader,

Een

Fantastisch
Colorful 2020 - 3D rendering
in goede gezondheid gewenst.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 januari
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter
In het achterliggende jubileumjaar is door de inzet en het enthousiasme van onze vrijwilligers weer veel werk verzet. Namens ATTC EVO Repro wil ik jullie dan ook heel hartelijk bedanken voor jullie inspanningen.
René
Mede hierdoor hebben we als vereniging weer een paar mooie stappen kunnen zetten of zoals een van mijn medebestuursleden laatst memoreerde …
“Het zonnetje schijnt bij ATTC EVO Repro!

Hieronder volgt een korte opsomming.
Ledenaantal
Eind 2016 is het huidige bestuur verkozen waarmee ook speciaal aandacht is gekomen voor ledenwerving en in eerste instantie met name ledenbehoud.

In onderstaande tabel zie je het verloop qua ledenaantallen.


Per 1-1-2017
Per 1-1-2018
Per 1-1-2019
Per 15-12-2019
Doelstelling
eind 2019
Aantal jeugdleden
< 18 jaar
23
25
28
39
45
Aantal seniorleden
> 18 jaar
74
72
78
89
85

Totaal aantal leden


97
97
106
128
130
Tegen de landelijke trend in is het ledenaantal van ATTC EVO Repro de afgelopen drie jaar met bijna 32 procent gegroeid! Vooral de plotselinge toename in 2019 bij de jeugd is opmerkelijk.
Een fantastisch resultaat en daarmee behoren we als vereniging (qua grootte) nu tot de top 10 van de afdeling West.

Sportief gebied
Op sportief gebied worden er ook stappen voorwaarts gezet. Komend seizoen gaat het eerste jeugdteam promotieklasse spelen (het voorportaal van landelijk). De vier overige jeugdteams zijn keurig tweede geworden in hun poule en gaan hoogstwaarschijnlijk allemaal een klasse hoger spelen.
Het eerste team bij de senioren, zeg maar ons vlaggenschip, gaat sinds jaren weer naar de hoofdklasse. We zijn heel erg benieuwd of ze zich op dat podium kunnen handhaven!

Trainingen
Om het niveau van het tafeltennis te verhogen en daarmee de toekomst van de club te waarborgen is het belangrijk om kwaliteit te bieden. Dat betekent o.a. het aantal uren training per week.
In de tweede helft van 2019 is de selectie bij de jeugd drie uur per week gaan trainen. Een groot verschil met dik een jaar geleden toen dat nog een uur per week was.
Maar ook onze betere senioren hebben de afgelopen maanden een viertal twee uur durende trainingen kunnen volgen.

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen
Ook op dit gebied timmeren we aan de weg.
Voor 2019 en 2020 is ATTC EVO Repro in het kader van de sportimpuls de samenwerking aangegaan met de golfclub Zeegersloot, de tennisvereniging TEAN en Alphen Beweegt.
Het doel van dit project, met de naam “Tijd voor Vitaliteit”, is om binnen twee jaar 150 50-plussers aan het bewegen te krijgen en vooral te houden.
Het aanbod is bedoeld voor mensen die op dit moment niet bewegen of dreigen uit te vallen door fysieke problemen.
In het eerste jaar zijn inmiddels al iets meer dan 100 personen door “Tijd voor vitaliteit” in beweging gekomen. Zij beoefenen de sport op eigen niveau, in een georganiseerde vorm en beleven plezier.
Ook ATTC EVO Repro heeft hieraan zijn (bescheiden) bijdrage geleverd.

Jubileumjaar
Daarnaast hebben we een memorabel gouden jubileumjaar achter de rug met als hoogtepunt een spetterend jubileumfeest op 7 september jl.

Wat staat ons te wachten in 2020

Zoals jullie allemaal weten loopt ons sportieve speerpunt (speerpunt 3) flink achter op planning.
Vandaar dat 2020 m.n. in het teken zal staan om verder te investeren in de opleiding van zowel de spelers als de trainers. Maar meer hierover verderop in de BHK.

Tot slot

Ik wens jullie allen voor 2020 veel wijsheid en sportiviteit toe, maar vooral liefde en gezondheid, want dat zijn zaken die we maar deels zelf in de hand hebben.

Gelukkig Nieuwjaar!
Van de voorzitter, gelukkig nieuwjaar (giraf)
René Honig
Van het bestuur

Verenigingsontwikkeling

De NTTB heeft altijd het nodige gedaan aan de ondersteuning van de 561 tafeltennisverenigingen in Nederland, maar heeft ongeveer een half jaar geleden besloten om het roer om te gooien en over te gaan tot het gericht ontwikkelen van een aantal verenigingen. Zoals ze het zelf noemen, verenigingen met ambitie en potentie!

Verenigingsontwikkeling ATTC en NTTB

Intakegesprek

Op basis van bij de NTTB aanwezige informatie heeft er een voorselectie plaatsgevonden en zijn we als ATTC EVO Repro, samen met veertien andere verenigingen, geselecteerd voor een intakegesprek.
Tijdens dit intakegesprek is een lange lijst met vragen beantwoord over allerlei onderwerpen en hebben we aangegeven wat onze belangrijkste ontwikkelpunten zijn.
Het zal jullie niet verbazen dat ons sportieve speerpunt “Het op een hoger plan brengen van het technisch niveau van de gehele vereniging”, met stip op nummer een staat gevolgd door “Vrijwilligersbeleid” en “Het vergroten van het aantal meisjes/vrouwen binnen de club”.
In november ontvingen wij bericht van de NTTB dat zij voldoende ambitie en potentie bij ons zien om samen met ons aan de slag te gaan met het ontwikkeltraject!
Een besluit waar we heel erg blij mee zijn omdat we wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De voorbereiding

In de tussentijd hebben we als ATTC EVO Repro een concept Plan van Aanpak opgesteld voor het belangrijkste ontwikkelpunt . Dit Plan van Aanpak dat voor de ingewijden veel info bevat uit ons Technisch Beleidsplan en het daarvan afgeleide stappenplan is bij de NTTB goed ontvangen. Op dit moment is de NTTB druk bezig om in kaart te brengen hoe ze ons het best concreet kunnen helpen.
De mensen binnen ATTC EVO Repro die hier het meest mee te maken gaan krijgen zijn met name de trainers. De trainers hebben intussen het concept Plan van Aanpak in hun bezit zodat ze zich enigszins een beeld kunnen vormen wat een en ander gaat betekenen.

Tot slot

Woensdag 15 januari zitten we met de NTTB om tafel om alles goed te bespreken en te kijken hoe we verder gaan.

Trainingsgroepen senioren voorjaar 2020

Door de groei van het aantal leden van onze vereniging gaan we in het voorjaar van 2020 starten met drie trainingsgroepen voor de senioren, t.w.:

1. trainingsgroep voor de betere senioren (aangevuld met de trainers).
Trainer: Vincent Bultena. De data waarop de trainingen gaan plaatsvinden zijn nog niet bekend. Deze training is het afgelopen najaar voor het eerst gegeven en wordt op dit moment geëvalueerd.

2. trainingsgroep voor competitiespelers.
Trainer: Maurice van den Elshout. Deze training zal plaatsvinden op de donderdagavond.
Tijdstip: 20.30 – 21.30 uur.

3. trainingsgroep voor recreatieve spelers.
Trainer: Jacqueline van der Bas. Deze training zal plaatsvinden op de donderdagavond.
Tijdstip: 19.30 – 20.30 uur.

Time voor training
Met deze opzet adresseren we een aantal knelpunten:
  1. De recreatieve spelers krijgen een op hun niveau afgestemde training.
  2. De huidige groep van de donderdagavond werd te groot en het verschil qua niveau in die trainingsgroep ook.
  3. De deelnemers van de net afgeronde en toekomstige Fifty+ViTT-groepen kunnen met deze opzet instromen in de trainingsgroep voor recreatieve spelers.
Maurice en Jacqueline hebben intussen hun trainingsgroepen in goed overleg vastgesteld. Tijdens de laatste training van dit jaar zijn de deelnemers (voor zover aanwezig) persoonlijk geïnformeerd. Alle “regelmatige” deelnemers aan de trainingen worden sowieso tussen kerst en Oud & Nieuw nog per e-mail geïnformeerd.

Uiteraard zal ook deze opzet in 2020 worden geëvalueerd. Als er vragen zijn kunnen jullie die stellen aan de betreffende trainer.
veilige en feestelijke jaarwisseling

Van de Ledencommissie

LC-logo 23

Competitieresultaten

Nog even terugblikken op de najaarscompetitie 2019.

De kampioensteams zijn tijdens de clubmiddag op 15 december gehuldigd, maar de best presterende speler van de afgelopen competitie willen we hier nog even onder de aandacht brengen.

De speler die we kunnen feliciteren met de grootste progressie en die de meeste ratingpunten heeft verdiend sinds de start van de voorjaarscompetitie 2019 is ons jeugdlid Fabrice de Schepper met maar liefst +334 ratingpunten.

In het algemeen hebben onze jeugdspelers het fantastisch gedaan en In de top 10 van best presterend spelers staan dan ook maar liefst 7 jeugdspelers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons beste jeugdteam kampioen is geworden.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
vlnr: Jeremy de Groot, Han de Knegt, Fabrice de Schepper

Wederom is de totaalbalans positief en hebben de 74 competitiespelers van ATTC EVO Repro bij elkaar 1038 ratingpunten meer dan aan het begin van de competitie. Een heel mooi resultaat.

Niet alleen de speelsterkte van onze club is met 1038 punten toegenomen, ook het absolute totaal aantal ratingpunten van de club is met 3384 punten gestegen tot totaal 64306. We zijn dus niet alleen beter gaan spelen, maar ook het aantal leden dat competitie speelt en een rating heeft verkregen is toegenomen.Al met al zit het sportieve niveau van de club aardig in de lift.

Binnen de afdeling NTTB West zijn we hiermee van de 15e naar de 12e plaats gestegen. Leuk om hierbij vast te stellen is dat we hiermee zowel boven Avanti, Docos en De Treffers staan.
Deze sportieve hitparade is in tabelvorm op onze website te vinden onder menu-item …voor leden/competitie resultaten.

De vergelijking van de tafeltennisverenigingen binnen NTTB west vind je onderaan de pagina in de tabel van de archiefbestanden in de kolom “ATTC binnen NTTB West”.

De rating is een goede afspiegeling van de speelsterkte van een competitiespeler. Toch is de absolute waarde soms moeilijk te interpreteren.

Realiseer je hierbij dat de rating het meest wordt beïnvloed door onverwachte winst- of verliespartijen (winnen van sterkere speler of verliezen van zwakkere speler). Een speler die voor zijn speelsterkte in een te lage klasse speelt zal dus meer tegenstanders treffen met een lagere rating. De kans op een onverwachte verliespartij is daarmee groter en die op een onverwachte winstpartij juist kleiner dan de kans van een speler die voor zijn speelsterkte in een te hoge klasse speelt. Dit is één van de verklaringen van soms grotere ratingverschillen per competitieronde. Op de langere termijn vallen deze onverwachte resultaten echter tegen elkaar weg en worden trends duidelijker zichtbaar. Daarnaast zijn het juist deze onverwachte resultaten die vaak de bijzondere partijen markeren en het interessant maken om de voortgang van de rating te volgen.

De actuele rating is ook het uitgangspunt bij de voorgifte toernooien die we regelmatig binnen de club houden. Hiermee wordt het aanvangsverschil bepaald bij wedstrijden tussen spelers met ongelijke speelsterkte.

Met de start van de volgende competitie zullen de tabellen opnieuw worden ingesteld waarbij de eindwaarden als startwaarden worden aangenomen.

Succes met de komende competitie en maak er weer een sportief jaar van.
Marc Leuring
Wedstrijdsecretaris
Alle nieuwe teamindelingen zijn inmiddels enkele weken geleden ingediend en we wachten af of alles weer wordt gehonoreerd.
Het was toch weer een gepuzzel om eruit te komen, maar dat lukt altijd weer, ook met dank aan de hulp van de heren van de hoogste teams. Daar moest om diverse redenen weer aardig worden gehusseld.

We gaan volgend seizoen van start met 6 reguliere en maar liefst 13 duo teams. De tendens naar meer duoteams zet zich dus in rap tempo voort... Als dit wordt gepubliceerd zal de indeling wel bekend zijn mag ik aannemen en kunnen we ons allemaal weer gaan focussen op onze tegenstanders.

Vanuit hier wens ik iedereen een gezond en sportief 2020 toe!

Bart Vaane

Evenementen en Toernooien

Clubmiddag ATTC EVO REPRO 15 december

Bewerk dit om tekst in te voegen.
Op 15 december werd voor de 3e keer de ATTC EVO Repro clubmiddag georganiseerd.

Deze keer werden ook gelijktijdig de kampioensteams gehuldigd en werden de nieuwe leden welkom geheten bij de club.

Ook werden de vele vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Na deze officiële verplichtingen werd er eerst geluncht. De lunch was weer uitstekend geregeld door onze cateringsdames Corina, Sylvia en Patricia.
Dames bedankt hiervoor.

Dick had zich beschikbaar gesteld om kantinedienst te verrichten.
Jij ook hartelijk bedankt voor je inzet.

Na de lunch ging het toernooi van start . Met een record van 48 deelnemers verdeeld over 16 teams verdeeld in 4 poules van 4.

De poule winnaars werden: de Kampioenen, Fair Play, Klucht en de Theetantes.
Deze 4 teams gingen in de vervolgronde voor de prijzen spelen.

Tevens werd er nog door alle nrs 2, 3 en 4 een vervolgronde gespeeld, zodat alle teams in totaal tot 6 wedstrijden kwamen.

De volledige uitslag was: 1 de Kampioenen, 2 Fair Play, 3 de Theetantes, 4 Klucht,
5 the Missing Link, 6 KAHAMA, 7 TT- Alphen, 8 the Blue Angels, 9 We doen maar wat,
10 de Veteranen, 11 Sorry, 12 Naamloos, 13 RVS, 14 Komtgoed, 15 Vifty Vitt,
16 Batjes Trio.

Het was weer een zeer geslaagde clubmiddag, waarbij de betrokkenheid binnen de vereniging goed tot uitdrukking kwam.

De toernooicommissie
Toni en Teus

Aanmelden Clubkampioenschappen

is geopend


Op 6 januari vinden de clubkampioenschappen weer plaats voor de 6e,7e klasse en de recreanten.

Op 7 januari voor de 4e en 5e klasse.

Aanmelden hiervoor is mogelijk t/m 4 januari.

We rekenen op voldoende deelname met name van de recreanten groep, zodat we er weer een gezellige en leuke toernooiavond van kunnen maken.
Dus meld je aan via de website van ATTC EVO Repro.

14 januari vinden de clubkampioenschappen plaats voor de 3e klasse en hoger.

Aanmelden is mogelijk t/m 11 januari.

De toernooicommissie
Wist u dat
het 1e herenteam en het 1e jeugdteam glansrijk kampioen zijn geworden

de clubmiddag op 15 december weer een geweldig succes was

er maar liefst 48 deelnemers waren

het gevolg van dit succes was wel, dat er slechts 2 games gespeeld konden worden, daar men anders om middernacht nog bezig was geweest

niet alle deelnemers even gelukkig waren

de sterke dubbels zoveel punten moesten voor geven, dat ze eigenlijk bij voorbaat kansloos waren

zij daardoor soms nauwelijks maar een paar minuten achter de tafel stonden en vervolgens weer lange tijd moesten wachten

dit schoonheidsfoutje nog wel om verbetering vraagt

er die dag allerlei prijzen en aardigheidjes zijn uitgedeeld, zoals aan de kampioenen van de competitie

de prijzen uiteindelijk werden opgeëist door de jeugdteams

vooral de theetantes van zich lieten spreken o.a. door de innerlijke verzorging

een van de deelnemers zijn verjaardag deze dag in de zaal vierde samen met zijn twee kinderen

een verslag van deze dag op de website is te vinden

de teamindeling voor het voorjaar 2020 ook op de website te vinden is

we helaas nog maar 6 reguliere teams hebben

de overige spelers allemaal in een duoteam gaan spelen

er een grote groep van onze vereniging aan de Zuid-Hollandse kampioenschappen gaat deelnemen

op 3, 4 en 10 januari de zaal extra opengaat voor onze diehards

het NAS een prima systeem is voor het bijhouden van de competitieresultaten

de NTTB echter in al haar wijsheid heeft besloten een eigen systeem in het leven te gaan roepen

en dus zal de contributie wel weer worden verhoogd

we u wel weer verwachten op de nieuwjaarsreceptie van 5 januari

de aanvoer van oud papier inmiddels voor een 6e volle container heeft gezorgd

dit heuglijke feit echter negatief wordt beïnvloed door de lage prijs voor het oud papier

onze penningmeester gelukkig de jaarlijkse opbrengst vrij laag begroot, zodat het leed enigszins zal meevallen

IK U EEN GEWELDIG 2020 TOEWENS
WIEDENKIE

Actuele Websiteberichten

Inschrijving senioren clubkampioenschappen 2020 geopend

Inschrijving senioren clubkampioenschappen 2020 geopend
Categorieën: Interne toernooien, Senioren
In het nieuwe jaar op 6, 7 en 14 januari vinden weer de senioren clubkampioenschappen plaats. De inschrijving is geopend. Om je in te schrijven klik HIER
Auteur: Marc Leuring
Meer lezen

Groot succes clubmiddag zondag 15 december.

Groot succes clubmiddag zondag 15 december.
Categorieën: Interne toernooien, Senioren, Vrijwilligers
De clubmiddag op 15 december was een geweldig succes. Een record aantal van 48 deelnemers waren in de zaal aanwezig. De deelnemers waren verdeeld over 16 teams. Om 12.00 uur zijn de kampioenen van deze competitiehelft gehuldigd en werden nieuwe leden welkom geheten.Hierna werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. De dames, opererend als team onder de naam Theetantes hadden …
Auteur: Dick de Graaf
Meer lezen

Extra zaalopening in januari!

Categorieën: Algemeen
Om een ieder: met goede voornemens voor 2020;met gebrek aan beweging tijdens de feestdagen; die de familie dan wel weer vaak genoeg heeft gezien; die last heeft van overtollige kerstkilo’s; die de nieuwjaarsreceptie op 5 januari te lang wachten vindt; die getraind op de clubkampioenschappen of ZHK wil verschijnen; die zijn teammaatjes of andere clubgenoten te erg mist; die nog wel wat training kan …
Auteur: Maurice Van den Elshout
Meer lezen

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 4 januari of 1 februari ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2020 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

Januari
4 januari Ischa Westerveld
20 januari Joël Verburg
Februari
12 februari Fender de Boer

Senioren

Januari
17 januari Kasper Bultje
19 januari Paul Oudijk
24 januari Jacqueline van der Bas
Februari
1 februari Cor Zwaan
18 februari Phat Phan
19 februari Tomas Rejda
22 februari Lilian Blokland
26 februari Vincent Schoemaker
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

27 november Dylan van der Werf
16 december Lilian Blokland
16 december Paul Burridge
18 december Anneke Beuker-Tilstra
22 december Henk Beuker
😊
Vuurwerk--702x336
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook