BHK Header 50j jubileum
43e jaargang-nr 10
Redactie
Beste reader,

Hulp gezocht!


Zie verderop in deze uitgave.
2020-2021
Het duurt nog even, maar iedereen een fijne, vooral gezonde, kerst toegewenst.
En mocht de uitgave van december, wegens, helaas, te weinig te vermelden nieuws, niet verschijnen? Ook een fantastisch 2021 gewenst! Dat we elkaar volgend wat vaker mogen tegenkomen bij tafeltennis.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 december (hopen we allemaal)
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

We houden de moed erin!

De competitie is door het aantal besmettingen voor de tweede keer halverwege gestopt. En het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn de competitie kunnen afmaken.
Ondanks de aangescherpte maatregelen zijn we heel erg blij dat we op de club nog steeds mogen blijven tafeltennissen, al is het met de nodige beperkingen.
Als je kijkt naar het ledenverloop in deze rare tijden mogen we niet ontevreden zijn.
René

Wat gebeurde er allemaal nog meer?

Bij de NJM (Nationale Jeugd Meerkampen) zijn intussen de voorrondes (bij Vriendenschaar in Gouda, Docos in Leiden en Rijnsoever in Katwijk) achter de rug.

Helaas hebben we moeten besluiten om het traject Verenigingsontwikkeling NTTB-ATTC voorlopig ON HOLD te zetten. Voor meer informatie, zie verderop in deze BHK nieuwsbrief.

Wat zit er nog meer in het vat

Dit schooljaar is de gemeente van start gegaan met het Sjors Sportief/Sjors Creatief programma. Vanaf 14 oktober kunnen de kinderen van de basisscholen zich inschrijven om een sport of creatieve activiteit uit te proberen. Intussen hebben al vijf leerlingen zich aangemeld voor een vijftal proeflessen.

De Zuid-Hollandsche Kampioenschappen (jeugd en volwassenen) staan vooralsnog gepland in het weekend van 9 en 10 januari. Inschrijven kan tot 6 december a.s.
Wees er dus snel bij!
Indien in een later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Zie ook het bericht op onze website.

Tot slot

Ik wil jullie op het hart drukken je ook echt aan de regels te houden. Zie: https://www.attc-tafeltennis.nl/coronavirus-en-attc
Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat het aantal besmettingen verder oploopt en we straks helemaal dicht moeten.
Laten we hopen dat de tweede golf snel onder controle is en de najaarscompetitie hervat kan worden!
Het klinkt nu nog ver weg, maar ik wil iedereen alvast fijne feestdagen wensen. Door de opgelegde corona maatregelen gaat de Nieuwjaarsreceptie in januari trouwens niet door.
René Honig
Van het bestuur

Vacature bestuurslid Tafeltenniszaken

ATTC EVO Repro heeft als beleid dat iedere tafeltennisser het beste uit zichzelf moet kunnen halen. Met respect voor de kernwaarden van de club wordt gewerkt aan de optimale ontwikkeling van onze leden. Dit gebeurt o.a. door de (hoofd)trainers en assistent-trainers. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zaken zoals ontwikkeling techniek, wedstrijdgericht trainen, mentale coaching, specifieke trainingsmaterialen, videoanalyse etc.
Vacature bestuurslid Tafeltenniszaken (dilbert mental)
Als bestuurslid Tafeltenniszaken ben je hier, samen met een team, verantwoordelijk voor. Omdat er veel werkzaamheden zijn op het technische vlak is besloten om de verschillende taken op te splitsen en ATTC-ers te zoeken die allemaal een stukje van het technische beleid willen uitvoeren. Hierdoor is één van de belangrijkste taken van het bestuurslid Tafeltenniszaken om de verbinding en communicatie te verzorgen tussen alle betrokkenen.

Verder zijn belangrijke onderdelen van je rol:
 • Maken, uitvoeren en bewaken van het Technisch beleid plus het bijbehorend budget.
 • Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen en daarin de focus op tafeltennis bewaken.
 • Samenstellen en aansturen van een technisch en organisatorisch kader (Technische commissie).
 • Afweging maken m.b.t. technische dilemma’s zoals bijv.: indeling trainingsgroepen, vervroegde overstap naar een hogere klasse, begeleiding talenten en overstap van jeugdspelers naar de senioren.
 • Contacten onderhouden over technische ontwikkelingen met o.a. de NTTB, de VVTT (Vereniging van Tafeltennistrainers) en omliggende clubs.
 • Wedstrijden bij jeugd en senioren bekijken.
Kernwoorden in de rol zijn: tafeltennis(ontwikkeling), enthousiasmeren, besturen en verbinden.
De tijdsbesteding is afhankelijk van de noodzaak en de persoonlijke invulling van de functie. Dit is maximaal 4 uur per week.

Wil jij jezelf graag inzetten voor onze vereniging of wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met de voorzitter, René Honig (voorzitter@attc-tafeltennis.nl ).

Wie helpt om het technisch niveau van ATTC verder te verbeteren!

Verenigingsontwikkeling NTTB-ATTC voorlopig “ON HOLD”


Om hier de noodzakelijke invulling en sturing aan te geven zijn we op zoek naar een extra (ass.) trainer en een bestuurslid Tafeltenniszaken. Voor een profiel van het bestuurslid zie het artikel hiervoor.

Waar staan we nu?

De afgelopen paar jaar is er uiteraard wel wat gebeurd
- er is een stappenplan opgesteld (door Vincent Bultena);
- indeling van trainingsgroepen meer op inzet, mogelijkheden, leeftijd en talent;
- uitbreiding training selectiespelers bij de jeugd van 1 uur per week naar 3 uur
per week;
- training betere senioren, en
- meer deelname aan externe toernooien door zowel jeugd als senioren.

Zaken die nog openstaan zijn

- niveau van de trainingen en trainers omhoog, en
- het neerzetten van een goede organisatie om bovenstaande te kunnen realiseren en
borgen (Technisch commissie)!
Omdat we dit niet zelfstandig voor elkaar konden krijgen hebben we de NTTB om ondersteuning gevraagd.

Verenigingsontwikkeling NTTB-ATTC

Dat heeft geresulteerd in een ontwikkelingstraject bestaande uit drie onderwerpen die we dit jaar wilden starten:
 1. Trainersopleiding (TT2) voor alle trainers (ook potentiële) van ATTC.
 2. Tijdelijke invulling van het hoofdtrainerschap door een externe.
 3. Schrijven technisch beleidsplan met o.a.:
 4. doelstellingen van het technische beleid;
 5. trainers en overige kaderleden die nodig zijn voor de realisatie van het plan;
 6. overlegstructuur;
 7. trainingsstructuur (indeling, doelstellingen en aantal trainingen per groep) zowel voor de korte als middellange termijn, en
 8. trainingsopzet (volgorde van aanleren, structuur van borging trainingsplannen, beschrijving van technieken en dergelijke).
Omdat de NTTB voldoende potentie zag in ATTC EVO Repro, was de NTTB bereid om hier ook geld in te stoppen (plm. € 6.000,- ).

Wie helpt om het technisch niveau van ATTC verder te verbeteren

ON HOLD

Onlangs hebben we als bestuur helaas moeten besluiten om het traject voorlopig ON HOLD te zetten!
Om een combinatie van redenen hebben we dit besloten.
Het moge duidelijk zijn dat het voor zo’n traject juist belangrijk is dat er veel interactie is tussen de (potentiële) trainers onderling en tussen de trainers en (jeugd)leden tijdens zo’n traject. Door de huidige corona maatregelen en het feit dat het aantal leden dat de club bezoekt flink is afgenomen is hier lastig invulling aan te geven.
Daarnaast hebben we op dit moment nog onvoldoende technisch kader, waaronder een bestuurslid Tafeltenniszaken. Heel belangrijk voor draagvlak en borging binnen de club!
Tevens hebben we sinds kort een bestuurlijke onderbezetting door het stoppen van ons bestuurslid Leden (Marc Leuring). Van de vijf posities in het bestuur zijn er nu drie ingevuld!
We moeten ons dus eerst intern “hergroeperen” willen we zinvol kunnen starten met zo’n traject.
En niet alleen dat ….. we dienen zo’n traject namelijk ook succesvol af te ronden!

En hoe nu verder?

Allemaal erg vervelend, maar het is beter om nu duidelijkheid te verschaffen aan zowel de NTTB, onze eigen leden en ook aan de persoon die de opleiding van de trainers, het opstellen van het Technisch Beleidsplan en het tijdelijk hoofdtrainerschap voor zijn rekening wilde nemen.
Het is nu aan ons allen om de openstaande posities zo spoedig mogelijk in te vullen zodat we, als de omstandigheden het weer toelaten, weer een paar flinke stappen kunnen zetten.
Het goede nieuws is dat de “externe hulptroepen” klaar staan om ons te helpen.
Ik ga er dan ook vanuit dat we hier samen snel invulling aan kunnen geven.
We rekenen op jullie!
Heb je interesse of weet je iemand die interesse heeft?
Neem dan contact op met de voorzitter, René Honig (voorzitter@attc-tafeltennis.nl ).

Het Bestuur van ATTC EVO Repro

Van de Ledencommissie

LC-logo 23

Ga jij binnenkort onze ledenadministratie verzorgen?

ATTC EVO Repro is op zoek naar iemand die de ledenadministratie gaat verzorgen. De ledenadministratie gebeurt in de applicatie Excel van Windows; voor het verzenden van e-mails zijn standaard voorbeelden beschikbaar.
De ledenadministratie is belangrijk voor de club: hiermee houden we een goed beeld van het aantal leden, de opbouw van het ledenbestand en het verloop. Die gegevens hebben we nodig voor onder meer acties op het gebied van ledenwerving en -behoud.

De werkzaamheden zijn:
 • Het verwerken van wijzigingen van gegevens van leden zoals adres, telefoonnummer of e-mailadres.
 • Het verwerken van de aanmeldingen van nieuwe leden en het verwerken van afmeldingen.
 • Het zenden van een bevestiging van de wijziging aan het lid.
 • Het verwerken van de aanmelding van kennismakingsleden en het sturen van een bevestiging. Na afloop van de kennismakingsperiode vraag je of de persoon lid wil worden en hoe hij/zij de periode heeft ervaren.
 • Het doorgeven van lid-gegevens/wijzigingen aan diverse functionarissen binnen onze vereniging.
 • Het up to date houden van de lijst van mailadressen ten behoeve van verenigingsmails.
Werk jij nauwkeurig en integer en ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact op met secretaris@attc-tafeltennis.nl
Geschatte tijd per week: max. 1 uur.
Plaats in de organisatie: rapporteert aan het Bestuurslid leden.
De ledencommissie heeft op overzichtelijk wijze vastgelegd welke handelingen in de administratie moeten worden gedaan en zal zorgen voor een goede overdracht tijdens het inwerken.

Actuele Websiteberichten

Subsidie voor vervolg Tijd voor Vitaliteit!

Categorieën: Activiteiten

Voor 2019 en 2020 was ATTC in het kader van de Sportimpuls (ministerie van VWS) de samenwerking aangegaan met Alphen Beweegt, de golfclub Zeegersloot en tennisvereniging TEAN. Later is daar nog de hockeyclub (HC Alphen) aan toegevoegd. Voor meer info, zie https://www.attc-tafeltennis.nl/tijd-voor-vitaliteit-fiftyvitt In totaal zijn er wat tafeltennis betreft drie lesreeksen Fifty+ViTT (10 lessen van elk 1½ uur) door Jacqueline …

Auteur: Dick de Graaf

https://www.attc-tafeltennis.nl/activiteiten/subsidie-voor-vervolg-tijd-voor-vitaliteit/

Zuid-Hollandse kampioenschappen

Zuid-Hollandse kampioenschappen
Categorieën: Externe toernooien

Op 9 en 10 januari worden indien het Corona virus het toelaat weer de Zuid Hollandse Kampioenschappen in Schiedam georganiseerd. Deze keer gaat het alleen maar om het enkelspel. Inschrijven kan tot uiterlijk 6 december. Mocht het toernooi niet doorgaan of je kunt of wilt toch niet meedoen dan wordt het inschrijfgeld terugbetaald. Lees de uitgebreide informatie: attc-zhk-2021Download

Auteur: Dick de Graaf

https://www.attc-tafeltennis.nl/externe-toernooien/zuid-hollandse-kampioenschappen/

Tiado, Merit en Fabrice naar kwartfinale NJM in Almere!

Categorieën: Externe toernooien, Jeugd

Ondanks de corona ging de voorronde van de NJM gewoon door. Helaas mochten er verder geen toeschouwers bij zijn. Namens ATTC namen deel Dylan, Fabrice, Leon, Merit, Nirai en Tiado. Jurre moest vanwege een verkoudheid op het laatste moment afhaken. Ronald, weer bedankt voor het coachen van de deelnemers! Zondag 20 september (Vriendenschaar) Bij de jongens junioren wist Fabrice met …

Auteur: Maurice Van den Elshout

https://www.attc-tafeltennis.nl/externe-toernooien/tiado-merit-en-fabrice-naar-kwartfinale-njm-in-almere/

ATTC doet mee met Sjors Sportief

ATTC doet mee met Sjors Sportief
Categorieën: Jeugd

Vanaf dit nieuwe schooljaar gaat de gemeente Alphen aan den Rijn van start met het succesvolle Sjors Sportief/Creatief programma. Dit project is al in ruim 100 gemeenten een bewezen formule gebleken. Alle basisschoolleerlingen uit de gemeente Alphen aan den Rijn krijgen de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met alle sporten en creatieve activiteiten binnen de gemeente. …

Auteur: Maurice Van den Elshout

https://www.attc-tafeltennis.nl/jeugd/attc-doet-mee-met-sjors-sportief/

Jacqueline gediplomeerd OldStars trainster

Jacqueline gediplomeerd OldStars trainster
Categorieën: Senioren, Vrijwilligers

Op 14 september in Naaldwijk nam Jacqueline van der Bas samen met nog 21 trainers de allereerste OldStars trainersdiploma’s in ontvangst. Van harte gefeliciteerd, top gedaan! We begrepen dat ze weer veel nieuwe ideeën heeft opgedaan. We zien er dan ook naar uit welke spelvormen ze binnenkort gaat opnemen in de trainingen. Deze trainersopleiding met een focus op aangepaste spelvormen …

Auteur: Maurice Van den Elshout

https://www.attc-tafeltennis.nl/vrijwilligers/jacqueline-gediplomeerd-oldstars-trainster/

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 5 december of 2 januari ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2020/2021 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt

Oud papier

Ook afgelopen jaar, op de eerste zaterdag van de maand, stonden de vrijwilligers
Adrie Gelderblom en Andre Jellema, geassisteerd door Joop Christiaanse, klaar bij Cyrotek B.V. om ons oud papier te verzamelen.

Onderstaand staatje laat zien het aantal ton en de nettoprijzen (na aftrek van kosten) over het 1e halfjaar 2020 en 2019 per container, resulterend in de netto-opbrengsten:

2020
Ton
Nettoprijs
Netto

2019
Ton
Nettoprijs
Netto
opbrengst

opbrengst

Feb-2020
5.200
€ 0,36-/-
€ 156,00

Jan-2019
5.620
€ 62,63
€ 351,96
Mrt-2020
3.760
€ 11,89-/-
€ 112,80

Mrt-2019
4.100
€ 49,46
€ 202,77
Mei-2020
3.280
€ 15,61
€ 98,40

Mei-2019
4.080
€ 28,76
€ 117,33

Jul-2019
3.560
€ 32,89
€ 117,09

Sept-2019
3.120
€ 26,08
€ 81,36

Okt-2019
3.180
€ 29,43
€ 95,40

Dec-2019
3.640
€ 13,50
€ 109,20


12.240

€ 367,20


27.300

€ 1.075,11
Alleen de cijfers over het 1e halfjaar zijn nog maar bekend, deze laten zien dat met de kilo’s wederom niet zoveel mis is, het blijven momentopnames met betrekking tot het ophalen van de containers. De netto papierprijs (dus na aftrek kosten) bleef daarentegen maar dalen, hetgeen in februari en maart resulteerde in negatieve prijzen! Gelukkig is sinds vorige jaar een aloude afspraak met de gemeente inzake een gegarandeerde papierprijs weer in het leven geroepen!

Zoals we in het voorjaar reeds lieten blijken in de BHK staat de wijze van papier inzamelen overal in Nederland onder druk, zo ook in de gemeente Alphen aan den Rijn. Gelukkig hebben wij recent bericht ontvangen van de gemeente Alphen aan den Rijn dat de huidige afspraken, dus inclusief gegarandeerde papierprijs, in ieder geval tot en met 2021 blijven gelden!

Hierbij wil ik de hierboven genoemde mannen wederom bedanken voor hun inzet (!). In december worden zij op passende wijze weer bedankt voor de bewezen diensten.

Als laatste ook nu weer de blijvende oproep aan alle leden om hun papier op te sparen (kilo’s maken het verschil!) en af te geven op de eerste zaterdag van de maand bij Cyrotek. Ook al heb je niet veel, elk beetje helpt!

Vincent Schoemaker
Penningmeester ATTC EVO Repro
Oude woning
Na 45 jaar gaan wij dit prachtige huis in de Wilhelminalaan verlaten.
Heel veel plezier hebben wij mogen beleven in dit huis en veel gasten mogen ontvangen.
Nieuwe woning
18 december gaan wij verhuizen naar dit appartement op de 1ste etage.
Nijverheidsweg 32
2404HD Alphen aan den Rijn.

Evenzo hopen wij hier veel gasten te mogen ontvangen.
We nodigen iedereen bij deze hartelijk uit op onze nieuwe woonplek.
Janneke en André Vrees

Tel. 06 40183836
E-Mail a.vrees@hetnet.nl
Verjaardagen

Junioren

December
25 december Hidde Köster
28 december Stefan Cok

Senioren

December
8 december Robert van de Bovenkamp
9 december Jaap van der Kroef
15 december Wilbert van der Klugt
18 december Karen van Eunen
20 december André Vrees
Januari
17 januari Kasper Bultje
19 januari Paul Oudijk
24 januari Jacqueline van der Bas
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

28 oktober Oliver van Gils
29 oktober Arjan de Knegt
3 november Jordi van Egmond
😊

Afmeldingen

31 december Richard Smeets
31 december Mels van Tol
31 december Hans Hoekstra
31 december Fender de Boer
31 december Phat Pham
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook