BHK Header 50j jubileum
43e jaargang-nr 7
Redactie
Beste reader,
Schermafbeelding-2018-09-02-om-11.21.11
Time voor training
f5d29ae7a610f00c8dae61e52dbcdf65

LEES VERDER!!! LEES VERDER!!! LEES VERDER!!!

Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 juli
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

Nog even …. en dan is het zover!

De gemeente heeft toestemming gegeven om de accommodatie weer te openen.
Dinsdag 14 juli is de officiële heropening en gaan we weer tafeltennissen in onze zaal!
Woensdag 8 juli hebben we al wel een keer proef gedraaid met een van de jeugdgroepen.
René
Het coronavirus is de wereld nog niet uit. Hou je dan ook aan de afspraken om risico’s voor jezelf en de anderen te beperken, dan kunnen we er nog een mooie tafeltenniszomer van maken.
Met de versoepelingen komt de openstelling van ATTC EVO Repro in feite neer op drie afspraken:
 1. We letten op onze hygiëne.
 2. We houden voor en na het spelen voldoende afstand.
 3. We nemen onze (eigen) verantwoordelijkheid en houden ons aan de afspraken.
Alle regels uit het corona protocol staan in deze nieuwsbrief. Lees deze zorgvuldig door voordat je naar ATTC EVO Repro komt! Het meest recente protocol staat altijd op onze website.

Opmerking: Vooralsnog zijn dit de afspraken voor de zomerperiode tot september en nog niet voor de competitiewedstrijden later in het jaar.

Evalueren en bijsturen

Het bestuur heeft op basis van de strikte voorwaarden die nu gelden een inschatting gemaakt hoe we binnen ATTC EVO Repro de komende periode sportief en gezellig weer aan de slag kunnen.
We zullen op gezette tijden de situatie beoordelen en kijken of zaken anders kunnen en moeten.

Tot slot

Wees begripvol en respectvol voor elkaar, we moeten allemaal wennen aan deze nieuwe situatie. Geef elkaar ruimte om te wennen. Indien iemand zich onveilig of onzeker voelt, bespreek dit dan met elkaar, de zaaldienst of het bestuur. Als je bijv. van mening bent dat het niet verstandig is om te gaan dubbelen, doe dat dan vooral niet.
Met de zaalindeling en het protocol voldoen we als ATTC EVO Repro aan de door de overheid en de NTTB afgegeven richtlijnen. Het is aan de leden zelf om te bepalen of ze wel of niet komen tafeltennissen.
Vanwege het krappe tijdspad kan het zijn dat we deze informatie niet eerder dan kort voor de heropening met jullie kunnen delen. We hopen hiervoor op jullie begrip.

Ik hoop jullie weer snel aan te treffen in de zaal.
René Honig
Van het bestuur
Oproep - Mogen wij even uw aandacht

De zaal gaat weer open!

En hoe gaat het dan verder?
Vanaf dinsdag 14 juli a.s. gaat de zaal weer open. En zoals we al eerder hebben gezegd: het is wel een beetje anders. We hebben alles “op papier gezet”, het is veel informatie, maar lees dit vooral goed door. Samen kunnen we er voor zorgen dat we veilig en verantwoord kunnen sporten. Heb je in de zaal nog vragen: zowel in de zaal als in de clubruimte is een zaaldienst aanwezig.

Op de eerste plaats: blijf thuis als je verkouden of grieperig bent (of iemand in je huishouden). Volg altijd de richtlijnen van het RIVM.

Voor personen van 18 jaar en ouder geldt: hou je aan de 1,5 meter regel. De zaal en de clubruimte zijn hiervoor speciaal ingericht. Dit is een vaste opstelling, dus laat alles staan zoals het staat. In de zaal hangt een plattegrond met de zaalopstelling: in de sportzone (groene zone) ben je alleen als je aan het spelen bent. Overigens: tijdens het sporten geldt de 1,5 meter regel niet. Ben je klaar met spelen, dan verlaat je de zone en geldt de 1,5 meter regel weer. De gele zones op de kaart geven de looproutes weer. Op onze site vind je de kaart met verdere uitleg, zie Inrichting zaal en clubruimte - met toelichting. Houd rekening met elkaar en pas je looproute zo nodig aan.

Voor iedereen die naar de zaal komt gelden de Hygiëneregels ATTC en de extra Huisregels. Pas deze goed toe en help elkaar deze ook goed te passen.

Iedereen die in de zaal en clubruimte van de vereniging binnenkomt moet zich registreren. Hoe we dit hebben georganiseerd staat hieronder.

Waarom is registratie zo belangrijk?

In het geval van een coronabesmetting moeten wij als ATTC EVO Repro inzichtelijk hebben wie er allemaal op onze vereniging zijn geweest. Deze informatie wordt maximaal vier weken bewaard voor mogelijk bron- en contactonderzoek als iemand toch besmet is geraakt!

Wanneer zijn we open?

Wekelijks zijn er vier tijdsblokken voor senioren en twee voor jeugd:
 • Dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur (jeugd)
 • Dinsdag van 19.45 tot 21.15 uur
 • Dinsdag van 21.30 tot 23.00 uur
 • Woensdag van 17.30 tot 19.30 uur (jeugd)
 • Woensdag van 19.45 tot 21.15 uur (speciaal voor recreanten)
 • Woensdag van 21.30 tot 23.00 uur

Hoe vaak kun je je registreren?

Eén tijdsblok per week, eventueel bij onderbezetting van een tijdsblok kun je je op het laatste moment voor een tweede keer registreren.
Uitzondering zijn zaaldiensten (twee personen per avond), zij registreren zich voor beide blokken en vinken daarbij aan dat zij zaaldienst zijn. Hierover heb je vooraf al contact gehad met Hans Verwoerd.

Recreanten

Het eerste blok op de woensdagavond is speciaal bedoeld voor recreanten. Competitiespelers zijn hierbij pas welkom als op het laatste moment blijkt dat er voldoende vrije plekken zijn.
Recreanten zijn bij andere tijdblokken uiteraard ook welkom.

Hoe lang van te voren kan je registreren?

Registratie gaat wekelijks open op donderdagavond voor de nieuwe week.

Hoe gaan we dat doen?

Hierbij maken we een onderscheid per doelgroep.

● Jeugd

De jeugd speelt in vaste groepen. Hiervoor is door de trainers een indeling gemaakt. De jeugdleden hoeven zichzelf dus niet in te schrijven. Alleen bij verhindering vooraf een bericht hiervan naar de trainer via de WhatsApp-groep!
Per tijdsblok is het de verantwoordelijkheid van de trainer om een overzicht met aanwezigen bij te houden en na afloop van de training op te bergen in een map in de clubruimte.

● Alle senioren en jeugdleden die in het najaar meedoen aan de senioren competitie

Voor deze groep is een speciaal online registratietool beschikbaar, zie Registratiepagina.

Bij het inschrijven zie je per tijdsblok het max. aantal plekken, reeds geregistreerde plekken (plus speelsterkte) en vrije plekken. Na inschrijving ontvang je per mail een bevestiging. Door middel van die mail kun je je zo nodig ook weer uitschrijven.
Heb je je geregistreerd en kom je spelen? Kom niet eerder dan 10 minuten vóór het begin van je tijdblok. Je komt binnen via de clubruimte en je desinfecteert je handen. Jouw persoonlijke spullen, zoals tas, jas en schoenen zet je op de bestemde plek in de zaal. De kleedkamers en douches zijn afgesloten; het toilet in de dames kleedkamer is toegankelijk voor als het echt nodig is. Gebruik voor en na je toiletbezoek het desinfecterend middel.
Je pakt een schone bal uit de bak en na afloop gaat deze bal in de emmer gebruikte ballen.
Na het spelen (of wisselen van tafelhelft) moet je jouw helft van de tafel desinfecteren. Daarvoor zijn spray-flessen aanwezig met IPA (isopropanol, concentratie van 70%) en tissue-papier. De gebruiksaanwijzing, op advies van leverancier Heemskerk en de fabrikant van de tafelbladen is als volgt:
 • spray verdelen over het blad
 • uitwrijven met aanwezig papier (niet hard drukken)
 • 30 seconden laten drogen.
Hierna is de tafel goed gedesinfecteerd en klaar voor de volgende training of wedstrijd!
In de clubruimte kun je alleen tijdens je tijdsblok gewoon een consumptie gebruiken! Er zijn zes plaatsen beschikbaar.
Na afloop van je tijdsblok, neem je je persoonlijke eigendommen mee en vertrek je zo snel mogelijk via de clubruimte.
In verband met de Corona maatregelen, gelden voorlopig andere regels voor de zaaldienst. Maar de zaaldienst kan dit alleen als wij daar allemaal bij helpen!
Lees de volgende regels door, zodat jij weet wat jij kan bijdragen en wat er van jou verwacht wordt.

Hygiëne, schoonmaak en regels in de clubruimte

Voor de zaaldienst
In verband met de corona-maatregelen is de werkwijze als volgt
 • Bij de ingang staat een desinfectiezuil: gebruik deze en zorg dat anderen deze ook gebruiken als ze de ruimte binnenkomen en vertrekken.
 • De zaaldienst bestaat per avond uit twee personen: één houdt toezicht in de zaal de ander in de clubruimte. In onderling overleg bepalen ze de taakverdeling.
 • Zet het bovenraam in de eigen ruimte open.
 • Controleer dat de tussendeur van zaal/clubruimte en zaal/dameskleedkamer openstaan.
 • Leeg de bak met gebruikte ballen van de vorige dag in de bak van te gebruiken ballen.
 • Reinig de bar, tafels en zitvlakken van de stoelen bij binnenkomst met allesreiniger (spray en tissues).
 • Was je handen regelmatig. Gebruik zeep en maak droog met tissues.
 • Leg afwijkingen vast ten aanzien van geregistreerde aanmeldingen op de lijst op het klembord (achter de bar). Vraag personen die een tweede tijdvak (mits voldoende plaats) willen spelen, zich voor dat tijdvak te registreren.
 • Er blijven geen persoonlijke eigendommen (jassen, tassen etc.) in de clubruimte: spelers plaatsen die op de daarvoor bestemde plekken in de zaal.
 • Er wordt geen eten klaargemaakt; alleen voorverpakte repen en chips worden verkocht.
 • Gebruik de kartonnen bekers voor koffie en thee en voor het overige (indien gewenst) de plastic glazen.
 • Zet de bestelling op de hoek van de bar en laat deze zelf afpakken.
 • Er is plaats voor zes personen en daarnaast nog loopruimte om van binnen naar buiten of naar de bar te gaan. Maximaal zijn er 8 anderen in de ruimte.
 • Op de tafels staat allesreinigers: als iemand weggaat maakt hij/zij de tafel en stoel schoon met allesreiniger (spray en tissues). Controleer dat.
 • Er wordt alleen contactloos betaald; er is geen geld aanwezig. Maak eventueel een bonnetje bij storing van het apparaat: schrijf naam en bedrag op en maak het bonnetje vast aan het klembord.
 • Ruim de lege flessen op, vul de koelkasten bij en leeg de afvalzakken.
 • Na afloop maak je een sop met warm water en allesreiniger (fles in aanrechtkastje) en maak je alle oppervlakken schoon. Denk ook aan het schoonmaken van grepen van koelkast, kast, koffiekan, waterkoker en de flessenopener. Gebruik een schoon geel doekje; gooi deze later weg.
 • Sluit de tussendeur, het bovenraam en trek de deur achter je dicht.

Hygiëne, schoonmaak in de speelzaal

Voor de zaaldienst
 • De opstelling van tafels en andere materialen is een vaste opstelling. Er wordt niets verplaatst.
 • Spelers pakken een nieuw, schoon balletje uit de bak en doen deze na afloop in de bak met gebruikte ballen.
 • Spelers maken na het spelen (of wisselen van tafelhelft) de tafel schoon (zie instructie). Bij de jeugd assisteert de jeugdtrainer.
De zaaldienst houdt in de gaten dat iedereen het protocol naleeft en spreekt spelers er op aan. Leden die zich structureel niet aan de regels houden, worden verzocht weg te gaan. Maak hiervan een notitie op het klembord.

Het belangrijkste samengevat:
Spelregels om veilig te tafeltennissen - aangepaste afm
Vriendschapsverzoek overheid
NTTBAW-2020-8-Dubbel-is-de-najaars-seniorencompetities-2020-_1_
NTTBAW-2020-8-Dubbel-is-de-najaars-seniorencompetities-2020-_2_
Wedstrijdsecretaris
Op dit moment van schrijven is net de afwijzing van de gemeente binnen dat we nog niet mogen beginnen met tafeltennissen. Een grote teleurstelling voor velen inclusief mijzelf.

Hopelijk zal op dit moment van lezen het inmiddels wel geregeld zijn. Ons actieve bestuur zit daar volop achteraan weet ik.

Wat de competitie betreft is er na veel gepuzzel een schema gevonden waar iedereen toch kan spelen en de meesten ook op hun favoriete avond. Dank aan diegene die wat hebben willen schuiven zodat het gelukt is.

We hebben nu 7 reguliere teams en 11 duo’s en er spelen dus per avond 3 teams thuis. Leuk te vermelden is dat “oud” lid Adam zich weer heeft aangemeld en aansluit bij duo 9 Celeste en Michal en het wil gaan proberen in de 5e klasse met hun. We hebben er alle vertrouwen in en hierbij weer hartelijk welkom terug. Veel succes en plezier met elkaar.

Omdat Erik Ettema is gestopt en Tomas nog niet geheel fit is, is er besloten door Patrick, Etienne, Hans en Derrick om het dit seizoen in de duo te gaan doen in de hoofdklasse. Daardoor bestaat ons team 1 regulier nu uit Marcel, Fabrice, Anneroos en Marco en zij zullen ons in de 3e klasse vertegenwoordigen.
Team 2 (Wilbert en Ronald) weet zich versterkt door een ander oud lid en wel Bert Janssen. Zij gaan gedrieën in de 2e klasse hun kunsten tonen. Allen veel succes daar.

Maar voordat het zover is moet er nog wel wat getraind gaan worden. Maar door alle corona maatregelen zal alles de komende maanden nog niet zijn zoals we gewend waren en zullen we de regels strikt moeten gaan naleven. Zowel tijdens de komende vrije speelavonden als zeker ook met de competitie straks. De veranderingen volgen elkaar soms in snel tempo op, dus blijf de website volgen voor de laatste info op dit gebied. Hopelijk toch tot snel in de zaal en anders op een later moment weer.

Groeten
Bart Vaane

Actuele Websiteberichten

Mooi resultaat!

Categorieën: Jeugd

Elf van de dertien competitiespelende jeugdleden van 13 t/m 17 jaar hebben voor 1 juli het spelregelbewijs behaald. Aron, Dominica, Dylan, Fabrice, Jan, Jeremy, Leon, Merit, Quinten, Troy en Ying ….. goed gedaan. Intussen heeft Maruska ook al haar spelregelbewijs behaald. Top! En straks de spelregels ook in de praktijk goed toepassen. Maar dat gaat vast lukken!

Auteur: Dick de Graaf

Meer lezen

We mogen bijna weer beginnen!

Categorieën: Corona

De Nederlandse regering heeft op 24 juni aangekondigd dat per 1 juli alle sportaccommodaties weer open mogen en dat ook senioren onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. Voor tafeltennis betekent dit dat het dubbelen vanaf 1 juli ook is toegestaan. Let op: Voorafgaand en na afloop van het tafeltennissen dienen spelers van 18 jaar …

Auteur: René Honig

Meer lezen

Buitentafeltennis bij ATTC

Categorieën: Corona, Jeugd

Na een flinke poos van stilte was het dan zover. De beginnende jeugd (de trainingsgroep van Jacqueline van der Bas) heeft reeds twee keer voor de ingang van de gymzaal getraind. De ondergrond is daar niet ideaal en het was allemaal nog een beetje wennen voor iedereen maar de kinderen hadden er weer zin in. Daarnaast was iedereen weer blij …

Auteur: René Honig

Meer lezen

Eindelijk positief nieuws!

Categorieën: Corona

Het ziet er naar uit dat we vanaf 1 juli de deuren van onze club weer mogen openen. De opening per 1 juli kan trouwens alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni. Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de club en tijdens de …

Auteur: René Honig

Meer lezen

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 1 augustus of 5 september ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2020 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
chatroom
Verjaardagen

Junioren

Juli
19 juli Aron van Veldhuizen
27 juli Stan van den Brink
29 juli Jurre Schrama
Augustus
23 augustus Aurelién Barbier Cuesta
27 augustus Adam El Hamdani
31 augustus Tiado Somandin

Senioren

Juli
3 juli Raymond Blanken
4 juli Corina Rijnsburger-Ruitenburg
4 juli Wichert ten Have
5 juli Adrie Jongeleen
9 juli Cor Slingerland
11 juli Evert van de Bovenkamp
16 juli Michal Nowakowski
17 juli Bing Oei
23 juli René van de Put
27 juli Henk van Staveren
28 juli Sylvia Rijsdam-Domburg
Augustus
5 augustus Jan Boot
8 augustus Jan van Eck
9 augustus Richard Smeets
12 augustus Hans van de Meer
14 augustus Bart Vaane
15 augustus Etienne Kramer
19 augustus Gerard Berkhout
23 augustus Anneroos Vis
28 augustus Miranda Hoogeveen
28 augustus Frank van der Roest
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

16 juni Adam El Hamdani
😊

Afmeldingen

1 juli Joël Verburg
1 juli Jan Dekker
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook