BHK Header 50j jubileum
44e jaargang-nr 9
Redactie
Beste reader,
Vanaf deze plek wens ik iedereen fijne kerstdagen toe in goede (steeds betere) gezondheid.
Maar ook sterkte in de komende (tafeltennisloze) tijd. Hopen dat alle maatregelen en zelfregulatie snel resultaat zal afwerpen.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 december
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

We houden de moed erin!

Ondanks de aangescherpte maatregelen van 13 november waren we heel erg blij dat we op de club nog steeds mochten tafeltennissen, al was het met de nodige beperkingen. We werken nu een paar weken met coronatoegangsbewijzen en dankzij de extra inzet van de zaaldiensten ging dat gelukkig prima. Iedereen nog heel erg bedankt!
René
De situatie is er helaas niet beter op geworden. De regering heeft op vrijdagavond 26 november dan ook strengere maatregelen afgekondigd die ingaan vanaf zondag 28 november. Als het goed is heeft iedereen hierover intussen een separate mail ontvangen.

De najaarscompetitie

Bij de senioren hebben we dit seizoen gelukkig de competitie kunnen afronden. Met de extra stimulans van de Insta Sint hebben we zowaar drie kampioensteams!
Team 1, 3 en 6 …. proficiat.
Luister naar de peptalk van de Sint op ons Insta account.

De jeugdcompetitie is nog niet afgerond. Zaterdag 4 en 11 december vinden de laatste wedstrijden plaats. Uitgaande van de laatste maatregelen kunnen die gewoon gespeeld worden.
Veel plezier en succes allemaal!
Insta Sint

Verenigingsontwikkeling NTTB - ATTC EVO Repro

Een jaar geleden hebben we moeten besluiten om dit traject voorlopig ON HOLD te zetten.
De afgelopen maanden is er veel werk verzet om de boel weer op de rails te krijgen.
En met succes.
Voor meer informatie, zie verderop in deze BHK nieuwsbrief.

OldStars tafeltennis

Na de clinic van Bettine Vriesekoop zijn de elf enthousiaste deelnemers intussen goed op weg om de lessenreeks af te ronden. Er is de afgelopen tijd ook flink gebruik gemaakt van de tafeltennisrobot. Een aantal deelnemers hebben intussen ook de weg gevonden naar de recreantenavond op woensdag.

Wat zit er nog meer in het vat

Sjors Sportief/Sjors Creatief.
Vanaf 13 oktober jl. kunnen de kinderen van de basisscholen zich weer inschrijven om een sport of creatieve activiteit uit te proberen. Zie voor het totale programma de link onderaan onze website (ATTC EVO Repro staat op blz. 58).

Intussen hebben al dertien leerlingen zich aangemeld voor een vijftal proeflessen bij ATTC EVO Repro. Op dit moment wordt er gekeken hoe en wanneer we dit het beste kunnen organiseren.
Als (jeugd)leden een bijdrage willen leveren, neem dan contact op met Bert Janssen (bestuurslid-tafeltenniszaken@attc-tafeltennis.nl).

De Zuid-Hollandsche Kampioenschappen (jeugd en volwassenen) staan vooralsnog gepland in het weekend van 22 en 23 januari. Laten we met zijn allen kijken of we weer met zo’n enorm grote groep in Schiedam aanwezig kunnen zijn en er een gezellig evenement van kunnen maken.
ZHK 2020 groepsfoto
Indien in een later stadium blijkt dat het toernooi toch geen doorgang kan vinden, wordt het inschrijfgeld terugbetaald.

Tot slot

Als bestuur willen we iedereen op het hart drukken je ook echt aan de corona maatregelen te houden. Alleen op die manier kunnen we voorkomen dat het aantal besmettingen verder oploopt en we straks in een volledige lockdown terechtkomen.
Het klinkt nu nog ver weg, maar iedereen alvast fijne feestdagen toegewenst.
René Honig
Kerstwens ATTC 2021 + logo
Van het bestuur

IN MEMORIAM:

Henk van Staveren

Op 24 november jl. is overleden, onze voormalig voorzitter en erelid Henk van Staveren.
Henk had een hart voor tafeltennis: hij beoefende de sport al bij Swift in zijn geboorteplaats Deventer en sinds
1973 ook in Alphen aan den Rijn, bij
de rechtsvoorganger van het huidige ATTC EVO Repro.
Henk van Staveren
In 1992 werd Henk voorzitter van het verenigingsbestuur. Het waren roerige tijden voor de vereniging, op zoek naar een goede locatie moest er regelmatig verhuisd worden.
In vele gesprekken met de gemeente maakte Henk duidelijk dat dit niet goed was voor de vereniging. Zo kreeg ATTC EVO Repro eindelijk een vaste locatie: daar waar we nu zitten aan het Marsdiep.
Na verdere besprekingen met de gemeente werd het toenmalige materiaalhok uitgebouwd tot de clubruimte die we nu hebben.
In 2007 trad Henk terug als voorzitter en werd hij vanwege de inzet voor onze club benoemd tot ere-lid van onze vereniging. Helaas was er op dat moment geen kandidaat-voorzitter en duurde het nog een jaar tot Henk de voorzittershamer kon overdragen.

In 2017 ontving Henk van de Nederlandse Tafeltennisbond tijdens de NK in Zwolle een speciaal gegraveerde pen vanwege het bijzondere feit dat hij meer dan 50 jaar lid was van de bond.

Met Henk verliezen we een trouw lid, een lid van het eerste uur. Een man met een duidelijke mening, die ervoor zorgde dat de vereniging eindelijk een “eigen” locatie kreeg en daarmee haar energie niet meer aan verhuizingen behoefde te besteden.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

IN MEMORIAM: Eddy de Graaf

Deze week is op 85-jarige leeftijd ons oud-voorzitter en erelid Eddy de Graaf overleden.
Eddy was lange tijd bestuurslid en voorzitter in de jaren vóórdat de samenwerking op 1 januari 1969 met Boot tot stand kwam.
Ook in de jaren hierna heeft hij nog enige tijd competitie gespeeld.

Wij wensen zijn familie alle sterkte toe.

Bestuurlijke vernieuwing NTTB

Het zal vele van jullie waarschijnlijk ontgaan zijn, maar sinds enige tijd wordt er gesproken over een volgende stap qua organisatieontwikkeling bij de NTTB.
Aanleiding is o.a. de complexe structuur van de bond en de wens om de afstand tussen bond en verenigingen te verkleinen.

Binnen de Bondsraad zijn hierover reeds de nodige discussies gevoerd en ook besluiten genomen.

Tijdspad

Er moeten nog de nodige zaken uitgewerkt en besloten worden. Dat zal in 2022 gebeuren. De (beoogde) invoering zal plaatsvinden in 2023.

Wat betekent dit voor ons als vereniging?

De afdelingen
De afdelingen zoals we ze nu kennen (zijn er nu acht) worden opgeheven en de afdelingsbesturen treden af.
Er komen kieskringen (clusters) die kleiner zijn dan de huidige afdelingen (waarschijnlijk plm. 25).
Per kieskring/cluster komt er een afvaardiging in de Bondsraad.

De afdelingscompetitie
Deze verandert niet als gevolg van de organisatieontwikkeling.
De naam zal logischerwijs veranderen (geen afdelings-competitie; maar de ‘oude’ afdelingsnaam kan in stand blijven).
Door het vervallen van de afdelingsgrenzen kan de indeling m.n. in de “grensstreken” wijzigen.
De huidige competitieleiders van de afdeling West blijven hun rol vervullen.

De afdelingskampioenschappen en -toernooien
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven beschreven.

De contributie
Geen contributiewijziging als gevolg van de organisatieontwikkeling.

Hoe verder?

Veel zaken moeten nog formeel worden vastgesteld. Eind dit jaar wordt er o.a. een besluit verwacht over het aantal kieskringen (clusters).

Tot slot

Meer achtergrondinformatie is terug te vinden op de site van de NTTB en die van West.
Voor de leden van ATTC EVO Repro die vanuit hun vrijwilligersfunctie te maken hebben met de landelijke bond of de afdeling West (bijv. onze wedstrijdsecretarissen) is het goed om hiervan op de hoogte te zijn.
Voor een nadere toelichting/vragen kunnen jullie terecht bij de bestuursleden.

Beste ATTC’ers

Wij willen jullie bedanken voor de vele kaarten met beterschap, steun, wij denken aan je
wij zijn toch één familie etc. Het doet ons goed om dit te lezen en het komt ook binnen!
Nogmaals hartelijke dank daarvoor.

Voor de rest sta ik er positief in. Steeds weet ik een stapje voorruit te maken.
We maken
weer kleine wandelingen. De dikke klompen(voeten) ben ik bijna kwijt. Zoals het nu gaat
hoef ik niet gezwachteld te worden. Volgende week (wk.47) verwacht ik een uitnodiging
van de orthopedie om te kijken wat er nu nog nodig is.

Met de chemo kuur ben ik tijdelijk gestopt. De te zware 3e kuur is hiervan de boosdoener.
Zal toch eerst moeten aansterken om de volgende 3 chemo kuren te doorstaan.
De oncoloog had een positief bericht, dat in de darmen de tumoren waren ingekapseld!
Nu de rest nog.

Wij wensen jullie alvast fijne feestdagen en een voorspoedig, sportief en gezond 2022.
Graag tot in de zaal, ik hoop dat ik volgend jaar ook weer een balletje kan slaan, daar gaik voor!

Groeten,
Ina en Rob Meijer

EVEN VOORSTELLEN:

Wedstrijdsecretaris

DE NIEUWE WEDSTRIJDSECRETARIS

Hoi medetafeltennissers,
Vanaf de voorjaarscompetitie 2022 neem ik de taken van wedstrijdsecretaris van Bart over. Omdat misschien niet iedereen mij kent zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Patrick Ras en ik ben 57 jaar. Ik speel 29 jaar tafeltennis en ongeveer de laatste 17 jaar daarvan bij ATTC EVO Repro.
In het dagelijks leven ben ik docent op de afdeling “software development” van het Mbo Rijnland. Hier geef ik voornamelijk lessen Logica.
Samen met mijn vrouw Jacqueline heb ik 3 volwassen zonen en woon ik in Woubrugge. Ik rij met veel plezier motor (Honda VFR 1200 DCT) en spaar postzegels.
Patrick Ras
Bij ATTC EVO Repro speel ik nu al weer flink wat jaren in het eerste team (waar blijft de aflossing?) en verzorg ik de seniorentraining als Maurice verhinderd is.
Al een tijdje ben ik van plan om iets meer voor de vereniging te gaan doen en toen Bert mij vroeg ter vervanging van Bart dacht ik: dat is wel iets dat bij mij past.

Omdat ik met dit stukje misschien wel een groot aantal leden bereik, wil ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen na te laten denken over de aankomende voorjaarscompetitie. Wil je van team veranderen, heb je een extra speler nodig, wil je op een andere speelavond spelen, wil je stoppen met competitie of juist beginnen? Geef mij even een seintje.

Ook wil ik graag de toernooien in onze regio wat meer promoten. Hou dus de informatiekanalen in de gaten.

Tot in de zaal
Patrick Ras

Tafeltennisopleiding 2 voor trainers

gestart bij ATTC EVO Repro

Op zondag 7 november was het eindelijk zover.
Joost, Marco, Jacqueline, en ik volgden samen met 5 mensen van andere clubs de eerste TT2-training. TT-2 is een trainersopleiding waarin de deelnemers tafeltennistraining leren geven aan de jongste en/of beginnende jeugd.
De training kent zowel praktische als theoretische onderdelen en wordt geleid door niemand minder dan Luc Janssen.

Tijdens de eerste bijeenkomst is vooral kennis gemaakt met de groep, de trainer (Luc), en de opbouw en inhoud van de opleiding. Daarnaast hebben we geleerd om een beperkt aantal attributen (zoals lintjes, bekertjes, grote/kleine ballen, speed ladders, enz.) op een creatieve en speelse manier te gebruiken in een oefening. Dit deden we door onze originele oefeningen zelf uit te voeren.

We sloten af met het uitvoeren van een warming-up die Luc voor ons had voorbereid. Op deze manier leerden we op een interactieve manier hoe een echte kenner zijn jeugdtraining begint.
En dat woord -interactief- is misschien wel de beste beschrijving van mijn ervaring van de eerste TT2 training. Je zit niet 3 uur te luisteren naar een informatief praatje, maar past direct veel van de theorie toe, waardoor je er toch anders naar gaat kijken.

Ik spreek niet voor mijn mede-trainers, maar ik kan met vrij veel zekerheid zeggen dat we uitkijken naar de volgende bijeenkomst!

Han de Knegt

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 4 december of (1) of waarschijnlijker 8 januari ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2021 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

December
28 december Stefan Cok
Januari

Senioren

December
8 december Robert van de Bovenkamp
9 december Jaap van der Kroef
15 december Wilbert van der Klugt
18 december Karen van Eunen
20 december André Vrees
Januari
17 januari Kasper Bultje
19 januari Paul Oudijk
24 januari Jacqueline van der Bas
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

13-11-2021 Björn van Tricht
13-11-2021 Wim van Tricht
14-11-2021 Mees van der Zon
😊

Afmeldingen

31-12-2021 Pavel Potapsjoek
31-12-2021 Cor Zwaan
31-12-2021 Tomas Rejda
31-12-2021 Mattias Kromhout
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook