BHK Header 50j jubileum
45e jaargang-nr 2
Redactie
Beste reader,
Uiterste kopijdatum: 25 maart
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

We zijn weer begonnen!

De wereld ziet er gelukkig weer een stuk rooskleuriger uit. De onlangs afgekondigde versoepelingen stemmen iedereen hoopvol en maken het mogelijk om het verenigingsleven weer een goede impuls te geven.
René
De meeste ATTC-ers hebben weer kunnen trainen om naar hun topvorm toe te groeien en de eerste wedstrijden zijn reeds gespeeld.
Nu maar hopen dat er niet te veel wedstrijden worden afgezegd vanwege besmettingen (bij de jeugd stond de teller na twee competitierondes reeds op twee). We zijn er dus nog niet!
We gaan er weer fris tegenaan

Wat gebeurde er allemaal nog meer?

Onze jeugdtrainers hebben inmiddels een aantal lessen van de trainersopleiding TT2 gevolgd en er is begin februari ook een start gemaakt met het Technisch Beleidsplan waar naast een aantal trainers ook een ouder en jeugdlid aan deelneemt. Beide trajecten worden verzorgd door Luc Janssen.

Ook met clubkadercoaching zijn we weer een stap verder. Zie voor meer info verderop in de BHK.

Wat zit er nog meer in het vat?

De startdatum is nog niet bekend maar ook dit voorjaar gaan we nog een lessenreeks OldStars tafeltennis organiseren.

Oh ja, hij staat vast al in je agenda, maar voor de zekerheid. Op woensdag 9 maart is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Als het goed is hebben jullie per e-mail reeds een uitnodiging, agenda en de benodigde documenten ontvangen.

Het is duidelijk, we zijn weer begonnen en we gaan er een mooi seizoen van maken, voor jullie, door jullie en met jullie!
Succes allemaal met de competitie of met het vrijspelen als recreant.
René Honig
Van het bestuur

Ouders/verzorgers van jeugdleden zeer welkom op Algemene Ledenvergadering

Op 9 maart a.s. vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van ATTC EVO Repro. Als ouder/verzorger van jeugdleden ben je weliswaar geen lid, toch vinden wij het belangrijk om je te betrekken bij de ontwikkeling van met name het beleid voor de jeugd van ATTC EVO Repro.

In de komende ALV komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Uitgangspunten technisch beleid
  • Vertaling naar plannen voor de komende jaren
  • Wat betekent dit voor je zoon of dochter?
ATTC heeft ambitieuze plannen, ook voor de jeugd. Die zijn alleen te realiseren met veel inzet van onze leden, maar ook ouders/verzorgers zijn belangrijk om te helpen jeugdleden met veel plezier beter te laten tafeltennissen.

Wil je weten wat de plannen zijn en hoe je daaraan een bijdrage kunt leveren, kom dan op 9 maart a.s. naar de ALV in de gymzaal aan het Marsdiep.
Graag tot dan!

Het bestuur
P.S. Informatie over de ALV ontvangt u per mail

Verenigingsontwikkeling

Samenwerking ATTC en Alphen Vtitaal

Clubkadercoaching

In de vorige versie van de Backhandkoerier meldde ik dat de aanvraag voor subsidie voor Clubkadercoaching zich in de eindfase bevond.
Het doet me deugd te kunnen melden dat de aanvraag is goedgekeurd, daarmee is ATTC EVO Repro de eerste vereniging in Alphen aan den Rijn die hiermee in het kader van het programma van Alphen Vitaal aan de slag gaat.
Hoewel er nog een paar formaliteiten moeten worden geregeld is clubkadercoach Luc Janssen op 14 februari begonnen met een van zijn belangrijkste werkzaamheden, het begeleiden van de trainers van ATTC EVO Repro bij de praktijkopdrachten van hun TT2-training.
Bij zijn eerste optreden was ook een vertegenwoordiger van Alphen Vitaal aanwezig, de organisatie die de vitaliteit in Alphen aan den Rijn bevordert en namens de gemeente de subsidie aan ATTC EVO Repro heeft toegekend.

Tijdens de ALV van 9 maart a.s. zal Luc zich voorstellen en o.m. gaan vertellen wat hij bij ATTC EVO Repro gaat doen. Heb je vragen aan Luc, kom dan naar de ALV!

Bert Janssen

Actuele Websiteberichten

ATTC EVO Repro klaar voor de competitie, mede dankzij een subsidie van de afdeling West

Categorieën: Uncategorized

Onlangs zijn drie van onze tafeltennistafels voorzien van nieuwe tafeltennisbladen. Aangezien de onderstellen nog in goede staat waren was het niet noodzakelijk om hele nieuwe tafels aan te schaffen. En dat scheelt financieel ook weer een slok op een borrel. Door goede logistieke afspraken met onze hofleverancier Heemskerk Sport zijn we helemaal klaar voor de competitie. De tafels zien er …

Auteur: René Honig

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 5 maart of 2 april ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2022 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Oud papier
Ook afgelopen jaar op de eerste zaterdag van de maand stond Adrie Gelderblom geassisteerd door Joop Christiaanse klaar bij Cyrotek B.V. om ons oud papier te verzamelen.

Onderstaand staatje laat zien het aantal ton en de nettoprijzen (na aftrek kosten) over 2021 en 2020 per container, resulterend in de netto-opbrengsten:
Afbeeld OPA 2021
Een mooi jaar met heel veel tonnen en gelukkig ook een gunstige prijsontwikkeling!

Hierbij wil ik de hierboven genoemde mannen wederom bedanken voor hun inzet (!). In december zijn zij op passende wijze weer bedankt voor de bewezen diensten.

Als laatste ook nu weer de blijvende oproep aan alle leden om hun papier op te sparen (kilo’s maken het verschil!) en af te geven op de eerste zaterdag van de maand bij Cryrotek. Ook al heb je niet veel, elk beetje helpt! Adrie en Joop kunnen niet wachten je te verwelkomen en je te helpen de auto leeg te halen!
Vincent Schoemaker
Penningmeester ATTC EVO Repro
Oud-papier
Verjaardagen

Junioren

Maart
12 maart Maruska (Marie) Jiroutová
17 maart Pim van Tricht
22 maart Alfie Bevan
April
21 april Jeremy de Groot

Senioren

Maart
3 maart Dylan de Vries
7 maart Gerrit van Beek
9 maart Björn vanTricht
10 maart David Jansen
12 maart Teus de Graaf
13 maart Marcel Klein
19 maart Marco van der Laan
22 maart Ronald Bosch
24 maart Rien van de Boom
27 maart Bert Janssen
April
1 april Maria ter Hoek-Oude Aarninkhof
9 april Marc Leuring
16 april Leon Buijks
16 april René Honig
17 april Dick de Graaf
21 april Anneke de Jong-Demoet
27 april Stefan Timmerman
27 april Hans Verwoerd
30 april Wim van Tricht
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

23 januari Mircea Dan
30 januari Marja Brouwer-Sanders
6 februari Martin Wijnans
😊

Afmeldingen

30 juni Oliver van Gils
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet