BHK Header 50j jubileum
45e jaargang-nr 3
Redactie
Beste reader,
Iedereen veel succes (en vooral plezier) gewenst in de tweede helft van deze competitie of het vrij spelen.
Joop Christiaanse
Uiterste kopijdatum: 25 april
Reacties en kopij sturen naar: clubblad@attc-tafeltennis.nl
Voorzitter

Het wordt weer tijd voor de toernooien!


Als jullie dit lezen is de competitie ongeveer halverwege. Ondanks dat het overgrote deel van de wedstrijden gelukkig gewoon konden plaatsvinden, zijn er door corona besmettingen toch een flink aantal wedstrijden verplaatst.
René
Tot nu toe hebben beide wedstrijdsecretarissen en de betreffende teams ‘de schade’ kunnen beperken. Bedankt voor jullie inzet en flexibiliteit!
In ieder geval veel succes allemaal met de resterende wedstrijden.

Het wordt ook weer tijd om na te denken aan wat voor leuke/interessante toernooien je mee gaat doen.
Dit betreft uiteraard de interne toernooien van ATTC EVO Repro, maar vergeet ook vooral de externe toernooien niet. Er zijn er voldoende, van eendaagse tot zelfs meerdaagse, voor jeugd en senioren. Voor het toernooi bij Rijnsoever op 3 april hebben zich al een handvol ATTC-ers ingeschreven.
Plaatje bij Van de voorzitter
Hou de website van de NTTB West, het beeldscherm in de clubruimte en de
WhatsApp-groepen dan ook goed in de gaten. Ikzelf heb dit jaar het plan opgevat om in mei mee te gaan doen aan het Groot Rijnlands Regiotoernooi. Dit toernooi wordt op zes achtereenvolgende vrijdagavonden gehouden bij verschillende verenigingen. En natuurlijk ook aan het toernooi voor de competitiespelers (zowel jeugd als senioren) … de Zuid-Hollandse Kampioenschappen!
Voor een overzicht van de externe toernooien, zie verderop in deze BHK!

Wat gebeurde er allemaal nog meer?
Tijdens de ALV van 9 maart jl. zijn de speerpunten voor de komende jaren vastgesteld.
Het is nu aan ons allen om hier verder invulling aan te geven.

Tot binnenkort in de zaal.
René Honig
Van het bestuur

Succesvolle Algemene LedenVergadering (ALV)

9 maart 2022

Woensdag 9 maart jl. hielden we onze ALV. Dit keer wat vroeger in het jaar dan gebruikelijk. Gelukkig waren er (bijna) geen Coronamaatregelen meer. Maar dat Corona nog niet weg is, bleek wel uit een aantal afmeldingen. Helaas moest ook onze voorzitter zich afmelden (maar gelukkig bleek een dag later de PCR test negatief); de vergadering werd voorgezeten door Vincent Schoemaker, onze penningmeester.

Alle verslagen over 2021 werden door de aanwezigen goedgekeurd en op advies van de kascommissie werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde (financiële) beleid.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de toekomstplannen 2022-2025 zoals beschreven in de speerpunten voor onze vereniging.
 • Techniek: zoals eerder in de BHK beschreven zijn we dit jaar gestart met de ontwikkeling op technisch gebied. Onze trainers zijn bezig met de opleiding TT2, we zijn bezig met een technisch beleidsplan en worden met behulp van clubkadercoaching begeleid door Luc Janssen. Doel is het structureel verhogen van het technisch niveau, waarbij het plezier in tafeltennis van het allergrootste belang is. Luc Janssen, die dit traject begeleidt, heeft in de vergadering een toelichting gegeven. Wij zijn overigens heel erg blij dat de vereniging voor deze ontwikkeling een aantal subsidies uit het Sportakkoord heeft gekregen.
 • Leden: de ledengroei die we tot en met 2021 voor ogen hadden, is niet gehaald. Dat we twee jaar lang enigszins beperkt waren in opening en activiteiten heeft er best ingehakt. De aangepaste doelstelling is om eind 2025 135 leden te hebben, waarbij we vooral het aantal meisjes en vrouwen in de vereniging willen vergroten. Dit betekent dat we actief leden gaan werven, maar ook aandacht moeten blijven besteden aan ledenbehoud. Helaas is de bestuursfunctie “Leden” op dit moment vacant en zijn er in de commissie Leden vacatures, waaronder voor ledenwerving en ledenbehoud.
 • Vrijwilligers en vacatures: voor het realiseren van de speerpunten hebben we (ouders van) leden nodig. Vele handen maken licht werk. De komende periode gaan we onder meer op zoek naar een vrijwilligerscoördinator en gaan we vrijwilligersbeleid maken. Aan de hand van de speerpunten is op de ALV toegelicht waar we vrijwilligers voor zoeken.
Speciale aandacht gaat uit naar de bestuursbezetting.
Vincent Schoemaker (penningmeester) heeft vorig jaar zijn laatste termijn aanvaardt; René Honig (voorzitter) is op de ALV herbenoemd voor zijn laatste termijn en de functie “Bestuurslid Leden” is niet bezet.
Ook zijn er een aantal functies en taken binnen de vereniging waarvoor we op dit moment geen vrijwilliger hebben.

Wil jij bijdragen aan de plannen voor de komende periode, neem dan contact op met secretaris@attc-tafelltennis.nl, dan kijken we met jou naar de mogelijkheden.
En mogelijk vragen we je dit ook persoonlijk op de club. Denk er vast over na!

Er werden veel goede vragen gesteld op de ALV en we hebben met zijn allen vertrouwen in de toekomst.
Vincent sloot de vergadering rond 21.45 uur, waarna we nog even nagepraat hebben.

René Honig, voorzitter
Vincent Schoemaker, penningmeester,
Maria ter Hoek, secretaris
Bert Janssen, bestuurslid tafeltenniszaken

In herinnering: Rob Meijer


Kijkend naar een aantal gewonnen bekers, die een mooi plekje hebben op een plank boven zijn computer. Begin ik met het schrijven van dit bericht.
Wij, maar ik denk jullie ook allemaal, hadden gehoopt dat hij nog heel veel balletjes mocht slaan. Maar het heeft helaas niet zo mogen zijn.

Mijn vader was altijd trouwe lezer van de BackHandKoerier en via deze weg willen wij jullie bedanken voor alle kaarten, telefoontjes en aanwezigheid bij het afscheid.
Het deed mijn vader, maar ook zeer zeker ons goed.
Tafeltennissen of pingpong zoals ik het wel eens noemde, was zijn grote hobby en deed hij altijd met heel veel plezier.

Denk nog eens aan hem terug wanneer jullie een balletje slaan. Voor altijd in ons hart!

Namens zijn vrouw Ina en dochter Sindy
DSC08916

Tafeltenniszaken

batjes 2 afmetingen

Schoolkinderen Het Spinnewiel enthousiast over clinic ATTC

Het enthousiasme van de 125 kinderen die in Sinterklaastijd deelnamen aan de clinic die ATTC EVO Repro in samenwerking met MJ Tafeltennis organiseerde tijdens gymlessen bij basisschool de Meridiaan heeft aanstekelijk gewerkt.

Als vereniging heeft het ons gestimuleerd om te kijken of we deze opzet op een andere school konden organiseren. Doordat de gymdocent van een andere school zelf zag hoe leuk kinderen het vinden, konden we destijds gelijk afspraken maken om tijdens gymlessen bij Het Spinnewiel kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met tafeltennis.

Met hulp van Han de Knegt, ondergetekende, de gymdocent en zijn twee stagiaires heeft Jeroen Kuijt van MJ Tafeltennis ervoor gezorgd dat zo’n 90% van de kinderen na afloop hun vinger opstak toen werd gevraagd of ze het leuk hadden gevonden.
En velen waren ook van plan om de kennismaking met tafeltennis voort te zetten bij ATTC EVO Repro.
We hopen natuurlijk dat een aantal kinderen dat gaat doen, maar we zijn sowieso heel blij om op deze manier tafeltennis op de kaart te zetten in Alphen aan den Rijn!

Bert Janssen

Externe toernooien!

In het voorjaar worden er altijd de nodige externe toernooien georganiseerd.
Externe toernooien collage
Hieronder een overzicht:

 • Zondag 3 april: Rijnsoever Rating Toernooi (spelers vanaf 16 jaar).
 • Zondag 10 april: Starterstoernooi afdeling West bij ttv Scyedam (speciaal voor de beginnende jeugd).
 • Maandag 18 april: Docos MixDubbel .
 • Zondag 24 april: NK Veteranen (40+), Schiedam.
 • Zaterdag 7 mei: Open Zwijndrechtse Senioren.
 • Zaterdag 7 mei: het DHC Jeugdtoernooi.
 • Vrijdag 13 mei, 20 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni: Groot Rijnlands Regiotoernooi .
 • Zaterdag 21 mei: Open Zwijndrechtse Jeugd.
 • Maandag 6 juni: Docos Licentietoernooi.
 • Zaterdag 11 juni: Salamanders Jeugdtoernooi.
 • Zaterdag 18 juni: Zuid-Hollandse Kampioenschappen Jeugd (Schiedam).
 • Zondag 19 juni: Zuid-Hollandse Kampioenschappen Senioren (Schiedam).
Voor meer informatie zie de website van de afdeling West (Toernooikalender).

Oud Papier

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10.00-12.00 uur, is er de mogelijkheid
om uw Oud Papier bij ons inzamelpunt te brengen.
Kom jij 2 april of 7 mei ook langs bij CryoTek en zorg jij dat in 2022 ook weer een mooie opbrengst voor de club wordt behaald?

Ons inzamelpunt is bij CryoTek aan de Kalkovenweg:
OPA Inzamelpunt
Verjaardagen

Junioren

April
21 april Jeremy de Groot
Mei
4 mei Merit Buijks
5 mei Bart-Sebastiaan Axmacher
10 mei Quinten van der Klugt
11 mei Alex van Berckel
15 mei Ying Wijnhof
28 mei Nirai Somandin

Senioren

April
1 april Maria ter Hoek-Oude Aarninkhof 9 april Marc Leuring
16 april Leon Buijks
16 april René Honig
17 Dick de Graaf
21 april Anneke de Jong-Demoet
27 april Stefan Timmerman
27 april Hans Verwoerd
30 april Wim van Tricht
Mei
3 mei Merlijn van der Krogt
6 mei Piotr Rozanski
8 mei Mirjam de Graaf
8 mei Maurice van den Elshout
18 mei Martin Wijnans
19 mei Marcel de Schepper
20 mei Fabrice de Schepper
24 mei Pavel Potaptsjoek
31 mei Jan Versluis
AanAfmeldingen

Aanmeldingen

6 maart Raf Buitink
13 maart Jaylen van der Meer
22 maart Serge Bouwens
Pavel Potaptsjoek
😊

Afmeldingen

31 december Céleste van Heerde
Rob Meijer
😒
Informatie
Bezoekadres speelzaal (geen postadres!):
Gymnastieklokaal Marsdiep 7
2401 XA Alphen aan den Rijn
Telefoon: 06 - 402 56 404
Website , Bestuur en commisies , Contributie , Ledenadministratie, Zaaldienst , Contact
Onze Sponsors
EVO-Repro-logo
Freepack Logo ATTC website footer
Jan van Eck Counseling kleur-website
logo UWSUPERMARKT
DH_logo
Cryotek logo
facebook 
Email Marketing Powered by MailPoet