Subsidie voor vervolg Tijd voor Vitaliteit!

Voor 2019 en 2020 was ATTC in het kader van de Sportimpuls (ministerie van VWS) de samenwerking aangegaan met Alphen Beweegt, de golfclub Zeegersloot en tennisvereniging TEAN. Later is daar nog de hockeyclub (HC Alphen) aan toegevoegd.

Voor meer info, zie https://www.attc-tafeltennis.nl/tijd-voor-vitaliteit-fiftyvitt

In totaal zijn er wat tafeltennis betreft drie lesreeksen Fifty+ViTT (10 lessen van elk 1½ uur) door Jacqueline van der Bas gegeven (met ondersteuning van Jan van Eck en Frans Schouten).

Helaas zijn de twee lesreeksen in 2020 onderbroken door de afgekondigde corona maatregelen. In totaal hebben er 30 mensen aan deelgenomen.

Vervolg Tijd voor Vitaliteit

In september hebben we als Projectgroep “Tijd voor Vitaliteit” een 3-jaren plan ingediend bij de gemeente om dit initiatief te kunnen voortzetten.

Onlangs kregen we te horen dat het plan goed was ontvangen en dat we voor het komende jaar de benodigde financiering ontvangen.

Wanneer en hoe de volgende lesreeks zal plaatsvinden is uiteraard afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.

Reageren is niet mogelijk