Evaluatie 1e week / aanpassingen speeltijden

Zoals aangekondigd heeft het bestuur de eerste weer reguliere speelweek geëvalueerd en geluisterd naar de input/wensen van de diverse direct betrokkenen.

Zodoende is er besloten de recreantentraining op donderdag voorlopig te schrappen en de eindtijd op woensdagavond te verlengen van 22.30 naar 23.00 uur.

De training voor de competitiespelers op donderdag wordt vanwege succes en grote belangstelling verlengd naar anderhalf uur (vanaf 20.15 tot 21.45 uur) en opengesteld voor 14 inschrijvingen. Dat betekent wel dat er altijd vier mensen “op de bank zullen zitten” waarbij er uiteraard wordt door gewisseld!

In corona tijden moeten we allemaal concessies doen en voor de competitiespelers houdt dat in dat er vooralsnog niet vrijgespeeld zal kunnen worden in de competitieweken. Dat houdt dus in dat de zaal na de seniorentraining om 21.45 uur zal worden afgesloten door de trainer!

Het bestuur van ATTC en door het bestuur aangewezen vrijwilligers hebben tijdens speelmomenten (competitiewedstrijden, recreantenavond of trainingen) toestemming om de zaal te betreden om organisatorische zaken te coördineren. Voor al deze personen geldt dat men zich bij de zaaldienst moet melden zodat de naam van de betreffende persoon wordt vastgelegd op de presentielijst.

Uiteraard zullen we de situatie blijven evalueren en aanpassen waar nodig. We rekenen in dat kader op ieders begrip, flexibiliteit en medewerking!

Reageren is niet mogelijk