Maria ter Hoek Bondsraadslid NTTB

Tijdens de ALV van de afdeling West op 31 mei jl. is Maria benoemd tot Bondsraadslid.

Maria volgt Jacob de Boer (Taverzo) op die zich niet herkiesbaar heeft gesteld.

Het hoofdbestuur van de NTTB legt verantwoording af aan de Bondsraad. In de Bondsraad zitten vertegenwoordigers van de acht afdelingen (twee per afdeling) en acht personen met een zetel voor een specifiek kennisgebied.

Namens de afdeling West zit naast Maria ook Frank Lequin (Docos) in de Bondsraad.

Maria heel veel succes met deze nieuwe uitdaging!

Reageren is niet mogelijk