NIEUWE PRIVACY WETGEVING (AVG) MET INGANG VAN 25-5-2018

Op 25 mei as. verandert de wetgeving op het gebied van de privacy. Deze wetgeving is ook van toepassing op onze vereniging.

We zijn de afgelopen periode druk bezig geweest met de inventarisatie van de vastgelegde persoonlijke gegevens van onze leden en hoe we daar mee omgaan.

NOC*NSF heeft speciaal voor sportverenigingen een module ter beschikking gesteld, waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Dit heeft onder meer geleid tot de volgende uitgevoerde/uit te voeren acties:

  • Publicatie van de Privacyverklaring van de vereniging op de website van de club.
  • Afsluiten van een geheimhoudingsverklaring met de vrijwilligers ten aanzien van de persoonlijke gegevens waarover zij kunnen beschikken/die zij kunnen inzien bij het uitoefenen van hun taak.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid van een afgeschermd gedeelte op de website speciaal voor leden.
  • Aanpassing procedures/formulieren bij aanmelding van nieuwe leden, aanmelding nieuwe competitiespelers, deelname toernooien en bij afmelding als lid.
  • Aanmaken van een AVG dossier.

Op 25 mei is nog niet alles gerealiseerd, maar we hebben al flinke stappen gezet.

Af is het nooit: bij toekomstige wijzigingen binnen (de werkwijze van) de vereniging zullen we altijd moeten checken of er impact is op het gebied van deze wetgeving.

Voor vragen kun je contact opnemen via secretaris@attc-tafeltennis.nl.

Namens het bestuur
Maria ter Hoek, secretaris.

 

Reageren is niet mogelijk