Clubhistorie

 
Oprichting ATTC
De oorspronkelijke ATTC werd opgericht in 1947. De Club was niet groot, maar het eerste team kwam uit in de landelijke klasse en bij de dames groeide Stien Blaauw uit tot landelijke topspeelster. In 1969 ontstond de huidige rechtspersoon ATTC, toen nog ATTC/Boot geheten. Vanwege een teruglopend ledental werd toen gefuseerd met de personeelsvereniging van de scheepswerven en motorenfabriek De Industrie van D. en Joh. Boot.

Na de fusie van beide verenigingen groeide het ledental. De jeugdafdeling bloeide op en had zelfs enkele in de landelijke klassen spelende teams in de gelederen. Ook het eerste herenteam kwam jaren uit in de landelijke hoofdklasse.

 
Huisvesting
Een van de grootste problemen in de eerste jaren van de geschiedenis van ATTC was de huisvesting. Oorspronkelijk werd gespeeld in de kantine van de motorenfabriek, maar door het faillissement daarvan werd verhuisd naar een gymzaal aan de Honingzwam. In de jaren ’80 keerde ATTC terug naar de oude zaal, die toen werd gehuurd van Zeeman. De verbouwing van die zaal slokte de laatste centen van de vereniging op, zodat men om financiële redenen moest verhuizen. Dit keer was de nieuwe stek het Pancratiusgebouw aan de Paradijslaan. Verre van ideaal omdat de zaal aan de kleine kant was en niet goed geïsoleerd, zodat men soms met handschoenen en jas aan moest tafeltennissen. Daarna kreeg ATTC de kans om te verhuizen naar de gymzaal van de MEAO/MDGO-school Castellum aan de Ambonstraat. Daar werd enkele jaren met plezier gespeeld. Een verbouwing en daardoor veranderde omstandigheden maakten echter noodgedwongen een eind aan het verblijf. Na wat omzwervingen door Alphen a/d Rijn werd de zaal in het Scalacollege gevonden. Ook hier konden we echter maar een jaar blijven omdat er op deze lokatie villa’s werden neergezet. ATTC heeft nu eindelijk de ruimte gevonden die we zochten namelijk de gymzaal aan het Marsdiep. Hier hebben we de beschikking over een eigen ‘wachtruimte’ waar we met elkaar ‘s-avonds nog wat kunnen kletsen en via het nieuwe raam de wedstrijden in de zaal goed kunnen bekijken.

Reageren is niet mogelijk