Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex voor Contributie sportverenigingen.
Onderstaande bedragen gelden voor 2019

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 105,23  (2018: € 102,87)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 19,00  (2018: Є 19,00)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 34,00  (2018: € 34,00)
– Senioren € 52,00  (2018: € 51,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 124,23  (2018: € 121,87)
– Voor junior leden die competitiespelen € 158,23 (2018: € 155,87)
– Voor senior leden die competitiespelen € 176,23  (2018: € 172,87)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2019 wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) medio april

Reageren is niet mogelijk