CONTRIBUTIE

BESTAANDE LEDEN

De contributie bestaat uit drie delen:

1. het lidmaatschap van ATTC

2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)

3. de bijdrage aan de NTTB voor competitie spelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:

1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 135,00 (2023: € 112,89)

2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 22,50 (2023: € 20,50)

3. de bijdrage aan de NTTB voor competitie spelende leden van ATTC:

– Junioren € 41,00 (2023: 37,00)

– Senioren € 62,00 (2023 56,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:

– Voor leden die geen competitie spelen € 157,50 (2023: € 133,39)

– Voor junior leden die competitie spelen € 198,50 (2023 € 170,39)

– Voor senior leden die competitie spelen € 219,50 (2023: € 189.39)

Begunstigers betalen een vast bedrag van € 45 per jaar.

Afkopers van de bardienst betalen een bedrag van € 75 per jaar.

Seniorleden krijgen één factuur per jaar, voor juniorleden is dat per halfjaar. De bondscontributie voor alle leden (nr. 2) wordt bij iedereen op de 1e factuur van het jaar volledig geïnd,

NIEUWE LEDEN

Nieuwe leden betalen hun contributie voor het restant van het kalenderjaar middels een all-in bedrag bij aanmelding.

Daarvoor gelden de volgende bedragen:

1. Aanmelding voor 1 Juni: € 110

2. Aanmelding na 1 Juni: € 55

Bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) zijn hierbij inbegrepen

TOT SLOT

De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, is voor 2024 definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Bovenstaande bedragen gelden voor 2024.

Reageren is niet mogelijk