Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Onderstaande bedragen gelden voor 2018

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 102,87 (2017: €101,35)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 19,00 (2017: €18,70)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 34,00 (2017: €33,40)
– Senioren € 51,00 (2017: €51,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 121,87 (2017: €120,05)
– Voor junior leden die competitiespelen € 155,87 (2017: €153,45)
– Voor senior leden die competitiespelen € 172,87 (2017: €171,05)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2018 wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) medio april

Reageren is niet mogelijk