Contributie

Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex voor Contributie sportverenigingen.
Onderstaande bedragen gelden voor 2022

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 111,06  (2021: € 109,59)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 20,00  (2021: Є 20,00)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 36,00  (2021: € 35,00)
– Senioren € 55,00  (2021: € 54,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 131,06  (2021: € 129,59)
– Voor junior leden die competitiespelen € 167,06 (2021: € 164,59)
– Voor senior leden die competitiespelen € 186,06  (2021: € 183,59)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2022 wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Reageren is niet mogelijk