Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex voor Contributie sportverenigingen.
Onderstaande bedragen gelden voor 2021

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 109,59  (2020: € 107,66)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 20,00  (2020: Є 19,52)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 35,00  (2020: € 35,00)
– Senioren € 54,00  (2000: € 53,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 129,59  (2020: € 127,18)
– Voor junior leden die competitiespelen € 164,59 (2020: € 162,18)
– Voor senior leden die competitiespelen € 183,59  (2020: € 180,18)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2021 wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Reageren is niet mogelijk