Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex voor Contributie sportverenigingen.
Onderstaande bedragen gelden voor 2023

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 112,89  (2022: € 111,06)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 20,50  (2022: Є 20,00)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 37,00  (2022: € 36,00)
– Senioren € 56,00  (2022: € 55,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 133,39  (2022: € 131,06)
– Voor junior leden die competitiespelen € 170,39 (2022: € 167,06)
– Voor senior leden die competitiespelen € 189,39  (2022: € 186,06)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2023 wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV).

 

Reageren is niet mogelijk