Contributie

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. Het contributiebedrag wordt jaarlijks aangepast met de prijsindex voor Contributie sportverenigingen.
Onderstaande bedragen gelden voor 2020

De contributie bestaat uit drie delen:
1. het lidmaatschap van ATTC
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC

De contributiebedragen per jaar:
1. voor het lidmaatschap van ATTC voor alle leden is € 107,66  (2019: € 105,23)
2. de verplichte bijdrage aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) voor alle leden is € 19,52  (2019: Є 19,00)
3. de bijdrage aan de NTTB voor competitiespelende leden van ATTC:
– Junioren € 35,00  (2019: € 34,00)
– Senioren € 53,00  (2019: € 52,00)

De totale contributie per jaar wordt dan:
– Voor leden die geen competitiespelen € 127,18  (2019: € 124,23)
– Voor junior leden die competitiespelen € 162,18 (2019: € 158,23)
– Voor senior leden die competitiespelen € 180,18  (2019: € 176,23)

Vaststelling contributie lidmaatschap van ATTC
De contributie, van het lidmaatschap van ATTC, voor 2020 wordt definitief vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering (ALV) medio april

Reageren is niet mogelijk