Missie en Visie

 
ATTC heeft een beleidsplan waarin de onderstaande missie en visie is opgenomen.

Missie ATTC

ATTC is een tafeltennisvereniging geworteld in Alphen aan den Rijn.
De vereniging heeft tot doel het beoefenen en bevorderen van de tafeltennissport.
De vereniging is er voor iedereen met passie voor tafeltennis behorend tot iedere denkbare doelgroep. De vereniging streeft er naar de verschillende doelgroepen met elkaar te verbinden.
De vereniging wil dit bereiken door:

  • Het mogelijk maken van tafeltennissen in recreatief en competitief verband
  • Het verzorgen van trainingen voor alle doelgroepen op alle niveaus
  • Het bieden van een veilige en stimulerende omgeving voor de jeugd waarin ze zich sportief, sociaal en mentaal kunnen ontwikkelen
  • Het organiseren van activiteiten op gebied van de tafeltennissport

Dit alles met respect, fair play en loyaliteit voor de club zodat voor ieder lid de vereniging een leven lang mee kan.

 
Visie ATTC

ATTC is een vereniging van voldoende omvang zodat alle doelgroepen in voldoende mate zijn vertegenwoordigd. Daardoor is ATTC een bloeiende en financieel gezonde vereniging, die tevens in staat is om zijn positie in Alphen aan den Rijn in relatie tot andere sportverenigingen te verstevigen.
De binding met de vereniging blijkt uit de grote deelname van de leden aan activiteiten voor alle doelgroepen en uit de vele vrijwilligers die voor de organisatie zorgen. De communicatie intern en naar buiten is helder en open.
De trainingen zijn van hoog niveau en worden verzorgd door een bekwaam, enthousiast en betrokken team van trainers.
ATTC speelt zowel bij de senioren als de jeugd competitief mee op het hoogst mogelijk bereikbare niveau.
De accommodatie is een voor de tafeltennissport toegeruste sportfaciliteit met voldoende capaciteit en met een “eigen gezicht” die toereikend is om leden en gasten op een nette en gastvrije wijze te ontvangen.
ATTC is door haar goede imago een aantrekkelijke partner voor sponsoren. ATTC is naar buiten gericht en werkt samen met andere sportverenigingen en organisaties.

Reageren is niet mogelijk