Oud papier inzameling + corona maatregelen

Het bestuur van ATTC heeft besloten in samenspraak met vrijwilligers Adrie Gelderblom en Joop Christiaanse dat de papierinzamelingen op zaterdag 4 april a.s. en op zaterdag 2 mei van 10.00 tot 12.00 gewoon zullen doorgaan. E.e.a. uiteraard onder voorbehoud van verdergaande corona maatregelen door de overheid.

Wel willen wij jullie vragen de door overheid uitgevaardigde maatregelen hierbij ook strikt na te leven. Volg bij het afgeven de instructies van Adrie en Joop hetgeen zal betekenen dat niet iedereen zal kunnen inlopen in de container, maar dat uit de auto halen en neerzetten naast de container in dit geval voldoende zal zijn.

Blijf verder even in de auto zitten wachten wanneer het net druk is met het uitladen van andere auto’s en hou afstand als je nog even een praatje wil maken met de mannen. Maar zorg dat de groep mensen niet te groot wordt, Joop en Adrie zullen jullie dat zeker niet kwalijk nemen!

Zoals jullie recent hebben kunnen lezen is ATTC in ieder geval in 2020 bij laagblijvende papierprijzen verzekerd van een garantieprijs door de Gemeente. Laten we daar nu nog van profiteren en zelf zorgen dat de kilo’s ons, in navolging van de prijzen, niet in de steek laten!!

Een tweede leven voor Parenco dankzij oud papier | De Volkskrant

Dank voor jullie medewerking, mede namens Adrie en Joop,

Het bestuur van ATTC

Reageren is niet mogelijk