Coronavirus en ATTC

Update 23 september 2020
Lees tijd om te evalueren

Update 11 september 2020
Bericht van NTTB over competitie.

COVID-19 heeft invloed op de wedstrijdsport. Het deelnemen aan competities en toernooien zal niet hetzelfde zijn als vóór de COVID-19 pandemie. Daarom is er een speciaal protocol wedstrijdsport voor competities en toernooien.

De gevolgen van COVID-19 vergt aanpassingen van ons allemaal, maar is ook de verantwoordelijkheid van de NTTB, verenigingen, organisatoren, sporters, begeleiding, aanvoerders, supporters, officials en alle andere betrokkenen rondom de landelijke- en afdelingscompetities en de toernooien. Alleen met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat er weer getafeltennist kan worden en dat dit ook zo blijft. Dit document is een aanvulling op het protocol tafeltennis, dat zelf weer een tafeltennis specifieke aanvulling is op het protocol verantwoord sporten van NOC*NSF. Dit document en beide andere documenten zijn te vinden in het Coronadossier .

Richtlijnen
Alle richtlijnen in dit document zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld ten tijde van het schrijven van dit protocol. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de risico’s op (snelle) verspreiding van COVID-19 alsmede lopende onderzoeken naar het virus. Deze richtlijnen kunnen daarom op ieder moment gewijzigd worden indien wijzigingen in de richtlijnen en protocollen gegeven door het OMT/RIVM, de Veiligheidsregio’s en/of gemeentes hiertoe aanleiding geven. Deze richtlijnen hebben betrekking op de gehele wedstrijdsport: de najaarscompetitie 2020 en alle toernooien onder de vlag van de NTTB. De richtlijnen zijn in lijn met het protocol tafeltennis en hebben als doel het minimaliseren van de gezondheidsrisico’s van deelnemers, trainer/coaches, officials, overige begeleiding en/of medewerkers/vrijwilligers en toeschouwers.

Let op: het protocol kan worden gewijzigd als daar reden voor is!

Bekijk het protocol

Update 10 september 2020
De competitie gaat weer van start en hiervoor gelden speciale regels:

LEES HIER DE INSTRUCTIES TIJDENS DE COMPETITIE

Update 8 juli 2020:

Pagina bekijken

Inmiddels hebben we groen licht van de gemeente gekregen om de zaal weer te mogen gebruiken.

Over de eerste mogelijkheid om weer binnen te kunnen tafeltennissen zullen we iedereen zo spoedig mogelijk informeren.

Voor de jeugd is de eerste mogelijkheid vanavond al aanwezig.

Alvast veel plezier met de hernieuwde kennismaking met tafeltennis in onze zaal!

Wanneer je komt spelen bekijk dan wel eerst de documenten die samen het protocol vormen waar we ons aan moeten houden. Zie onderstaande koppeling:


Update 30 juni 2020:

Afgelopen weekend maakte NOC*NSF het bijgewerkte protocol “Verantwoord sporten” en de NTTB de sport-specifieke aanvulling bekend. Op basis van deze nieuwe informatie hebben wij ons eigen protocol gereed gemaakt en afgelopen maandag ter goedkeuring opgestuurd naar de gemeente. Nu is het afwachten op groen licht!

Wij zijn van plan (onder voorwaarde dat we de goedkeuring krijgen van de gemeente) om in de week van 6 juli de zaal weer te openen.

De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan het vaststellen van de avonden en tijdsblokken, het registratiesysteem en het “coronaproof” maken van onze clubruimte.

Hopelijk tot volgende week!


Update 26 juni 2020:

De Nederlandse regering heeft op 24 juni aangekondigd dat per 1 juli alle sportaccommodaties weer open mogen en dat ook senioren onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstand meer hoeven te houden.

Voor tafeltennis betekent dit dat het dubbelen vanaf 1 juli ook is toegestaan.

Let op: Voorafgaand en na afloop van het tafeltennissen dienen spelers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Deze grote mate van versoepeling was zowel voor NOC*NSF als de NTTB een verrassing.

Het protocol “Verantwoord sporten” van NOC*NSF  en de sportspecifieke aanvulling van de NTTB die woensdagavond klaar stond voor publicatie moeten daarom nog worden aangepast.

De verwachting is dat de updates van beide documenten in de loop van vrijdag 26 juni worden vrijgegeven.

Op basis daarvan dienen we het protocol van ATTC, dat reeds in concept klaar ligt,  aan te passen en dit alles voor te leggen aan de gemeente!

Wordt vervolgd!


Update 31 mei 2020:

Omdat we, ook na de versoepelingen rondom de COVID-19 crisis, nog geen gebruik mogen maken van een binnen locatie willen we proberen toch buitentrainingen te organiseren voor, in ieder geval, de jeugd.

Hieronder vind je het buitentrainingsprotocol dat is goedgekeurd door de gemeente en waar we ons aan moeten houden. Lees het goed door voordat je komt trainen.


Update 30 mei 2020:

Eindelijk positief nieuws!

Het ziet er naar uit dat we vanaf 1 juli de deuren van onze club weer mogen openen.

De opening per 1 juli kan trouwens alleen plaatsvinden als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. De overheid bepaalt dit definitief in de laatste week van juni.

Daarnaast moeten wij ons bij de opening van de club en tijdens de sportbeoefening uiteraard aan een aantal voorschriften houden. We wachten op dit moment nog op de nadere uitwerking hiervan.

Zodra we weten of de opening op 1 juli definitief doorgaat, krijgen alle leden hiervan uiteraard bericht, incl. alle spelregels en voorschriften die dan van toepassing zijn.

Zie ook het bericht op de website van de NTTB: https://www.nttb.nl/binnen-tafeltennissen-vanaf-1-juli-geen-1-5-maatregel-meer-voor-jongeren/


Update 9 mei 2020:

Woensdag 6 mei jl. heeft de overheid de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus verder versoepeld. Zie https://www.nttb.nl/versoepeling-maatregelen-voor-sport-maar-niet-voor-binnensport/

Wat betekent dit voor ons/voor onze vereniging:

  • we blijven voorlopig dicht tot 1 september 2020.
  • de start van de najaarscompetitie gaat vooralsnog gewoon door. De competitieteams zijn intussen benaderd door de beide wedstrijdsecretarissen.
  • vanuit de gemeente is intussen aangegeven dat we voor de jeugd evt. activiteiten op kunnen starten in het “openbaar gebied”. Door onze trainers wordt op dit moment gekeken naar een mogelijke invulling hiervan.

Tot slot.
Het hoofdbestuur van de NTTB is met man en macht op de achtergrond bezig om in samenwerking met NOC* NSF de druk op te voeren om tafeltennis eerder te kunnen laten starten.

Als er meer nieuws is houden we jullie uiteraard op de hoogte.

Blijf gezond! 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Maria ter Hoek, secretaris.


Update 25 maart 2020:

Maandag 23 maart j.l. heeft de overheid aanvullende maatregelen genomen om het Corona-virus te bestrijden. Deze maatregelen duren in ieder geval tot 1 juni a.s.

De Nederlandse TafelTennisBond (NTTB) heeft afgelopen dinsdag besproken wat dit betekent voor onze sport. Zie de brief van Jan Simons (voorzitter hoofdbestuur NTTB) op onze site.

Wat betekent dit voor ons/voor onze vereniging:

  • we blijven dicht zolang de maatregelen duren
  • de afdelingscompetitie wordt niet afgemaakt (vandaag door Afdeling West bekendgemaakt)
  • alle geplande externe toernooien tot 1 augustus zijn afgelast
  • alle geplande interne activiteiten zijn tot 1 juni afgelast
  • de Algemene Ledenvergadering (ALV) gaat in april niet door.

Wij zullen kijken wat de gevolgen zijn van het niet doorgaan van de ALV. Natuurlijk houden wij jullie op de hoogte.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Maria ter Hoek, secretaris.

Reageren is niet mogelijk