Extra training ATTC EVO Repro

Komend najaar gaan we de eerste stappen zetten om de vereniging in de breedte sterker te maken en de huidige trainers beter te begeleiden.

Extra training selectiespelers jeugd

Op de woensdagavond van half zeven tot acht krijgen de selectiespelers bij de jeugd extra training. Deze training zal verzorgd gaan worden door Lian Luijkx en Han de Knegt.

Training betere senioren

Zoals waarschijnlijk bekend krijgen onze betere spelers bij de senioren op dit moment geen passende training bij ons op de vereniging.

Vandaar dat we heel erg blij zijn dat we Vincent Bultena bereid hebben gevonden om een aantal trainingen bij ATTC EVO Repro te gaan geven.

Vincent is voormalig hoofdtrainer van Alexandria en geeft op dit moment training bij Taveba (Barendrecht). Vincent speelt dit najaar zelf landelijk competitie (3e divisie) bij Alexandria.

Deze trainingen met een duur van twee uur gaan plaatsvinden op een viertal zondagochtenden in het najaar. De leden die hiervoor in aanmerking komen zijn intussen persoonlijk uitgenodigd. Bij de uitnodiging voor deze training is uitgegaan van diegenen met de hoogste ELO rating.

Opm.: We gaan starten met senioren maar er zijn (afhankelijk van het aantal geïnteresseerden) zeker mogelijkheden om hier later een paar betere jeugdleden aan toe te voegen.

Begeleiding huidige trainers

Om “twee of misschien wel drie vliegen in één klap te slaan” is het de bedoeling dat onze huidige trainers mee gaan draaien met bovengenoemde training aan de betere senioren (voor zover ze daartoe al niet behoren!). Ze kunnen dan zelf zien en ervaren hoe zo’n training verloopt en daarvan zaken meenemen naar hun eigen trainingsgroep.

Daarnaast is het voor trainers belangrijk om een  aantal keer per jaar zaken met elkaar af te stemmen. Aangezien met deze opzet iedereen aanwezig is kunnen zaken ter plekke worden besproken en zijn er geen aparte trainersoverleggen meer nodig.

Tot slot

ATTC EVO Repro maakt deze trainingen het komend jaar mogelijk zonder dat dit consequenties heeft voor de hoogte van de contributie, maar moedigt haar leden dan ook wel aan gebruik te maken van deze gelegenheid.

Als ATTC EVO Repro willen wij de vereniging in de breedte sterker maken en iedereen die dat wil in de gelegenheid stellen om het maximale uit zichzelf te kunnen halen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit met Vincent Bultena, Lian Luijkx en Han de Knegt prima gaat lukken.
Maak dus gebruik van deze extra trainingsmogelijkheid. Je steekt er altijd wat van op.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van ATTC EVO-Repro

Reageren is niet mogelijk