IN MEMORIAM: Henk van Staveren

Op 24 november jl. is overleden onze voormalig voorzitter en erelid Henk van Staveren.

Henk had een hart voor tafeltennis: hij beoefende de sport al bij Swift in zijn geboorteplaats Deventer en sinds 1973 ook in Alphen aan den Rijn, bij de rechtsvoorganger van het huidige ATTC.

In 1992 werd Henk voorzitter van het verenigingsbestuur. Het waren roerige tijden voor de vereniging, op zoek naar een goede locatie moest er regelmatig verhuisd worden. In vele gesprekken met de gemeente maakte Henk duidelijk dat dit niet goed was voor de vereniging. Zo kreeg ATTC eindelijk een vaste locatie: daar waar we nu zitten aan het Marsdiep.

Na verdere besprekingen met de gemeente werd het toenmalige materiaalhok uitgebouwd tot de clubruimte die we nu hebben.

In 2007 trad Henk terug als voorzitter en werd hij vanwege de inzet voor onze club benoemd tot ere-lid van onze vereniging. Helaas was er op dat moment geen kandidaat-voorzitter en duurde het nog een jaar tot Henk de voorzittershamer kon overdragen.

In 2017 ontving Henk van de Nederlandse Tafeltennisbond tijdens de NK in Zwolle een speciaal gegraveerde pen vanwege het bijzondere feit dat hij meer dan 50 jaar lid was van de bond.

Met Henk verliezen we een trouw lid, een lid van het eerste uur. Een man met een duidelijke mening, die ervoor zorgde dat de vereniging eindelijk een “eigen” locatie kreeg en daarmee haar energie niet meer aan verhuizingen behoefde te besteden.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Reageren is niet mogelijk