Vandalisme in onze speelzaal

Nieuws 26-1-2023

Competitie / clubruimte / zaaldienst
Vanaf a.s. zaterdag beginnen de competities weer. Gelukkig kunnen we weer spelen in onze vertrouwde zaal. Maar helaas is de clubruimte nog niet zover dat we daar weer gebruik van kunnen maken.   Dat houdt in dat we ook nog geen consumpties kunnen aanbieden.
De wedstrijdsecretarissen zijn gevraagd de tegenstanders van de komende weken daarvan op de hoogte te brengen. Het zou netjes zijn als ieder team wat te drinken en eventueel te eten meeneemt om zo te zorgen we onze tegenstanders alsnog gastvrij kunnen ontvangen.
  Voor wat betreft de materialen blijven we voorlopig gebruikmaken van de materiaalkast. Er zal gezorgd worden dat deze elke avond open is. Er zullen voorlopig geen zaaldiensten zijn. Hans Verwoerd zal per avond een thuisspelend team benaderen die ervoor dient te zorgen dat de zaal goed wordt afgesloten en achtergelaten.  

Op woens- en donderdagen blijven resp. Wichert en Maurice verantwoordelijk voor opening en afsluiting van de zaal.   We hopen jullie snel te kunnen berichten dat we onze clubruimte weer kunnen betreden en gebruiken. Tot die tijd rekenen op ieders flexibiliteit en medewerking.   Veel succes in de competitie!   Het bestuur van ATTC EVO Tech-XL

NIEUWS

22-1-2023

Iedereen in Alphen aan den Rijn e.o. heeft kunnen lezen dat er door vandalisme en vuurwerk tijdens de jaarwisseling brand is ontstaan in onze clubruimte. De brandweer was er, dankzij oplettende buurtbewoners, snel bij en de brand was gelukkig snel onder controle. Toch is er veel roet- en rookschade ontstaan.  
Door deze schade is een groot deel van onze inboedel onbruikbaar geworden. Een klein gedeelte hebben we zelf kunnen schoonmaken of is door een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf (BELFOR) deskundig schoongemaakt.  

Heel snel na de brand hebben we contact gezocht met onze verzekering en zijn we druk geweest met het vaststellen van onze inventaris en de geleden schade. Als club zijn we altijd zuinig geweest op onze spullen en dat leidde zeker de eerste periode na de brand tot grote onzekerheid over de hoogte van de te ontvangen schade-uitkering.  

Gelukkig kunnen we jullie nu vertellen dat de verzekering ons een mooi (boven verwachting) schadebedrag gaat uitkeren! Bij vaststelling van het bedrag is voor veel zaken de originele aanschafwaarde gehanteerd en werd zelfs voor de keuken (incl. bar) nog een waarde van € 7.500 gehanteerd! Bovendien betaalt de verzekering ook volledig de kosten van het ingeschakelde schoonmaakbedrijf BELFOR!

Na de brand hebben wij als bestuur ondersteund door diverse leden gebruik gemaakt van het momentum. En zijn er, met hulp van veel media-aandacht, diverse mooie initiatieven gestart: denk aan een steunactie en inzamelactie voor het vernieuwen van onze inventaris. Een nieuwe keuken is ons aangeboden door Intermat!   Verder hebben we ook een onophoudelijke stroom van hartverwarmende reacties mogen ontvangen van allerlei mensen en partijen die ons in woord en gebaar op allerlei vlakken hebben aangeboden te ondersteunen.
Heel veel dank daarvoor!  
De geboden steun zullen we gebruiken voor de herinrichting van de clubruimte en het compenseren van schade die ontstaat doordat we de ruimte niet of minder kunnen gebruiken de komende tijd.   ATTC EVO Tech-XL is een bloeiende en ambitieuze vereniging. Bij die ambities past ook een clubruimte en speelzaal van deze tijd. Daar heeft en had het bestuur al diverse ideeën over. Een update over de schade en toelichting op deze ideeën zullen we op zeer korte termijn delen met de leden op een buitengewone ALV om te kijken hoe en of we deze ideeën snel invulling kunnen gaan geven.   Want ook hier kunnen en moeten we gebruik maken van het zogeheten momentum!   Zet vast in je agenda: woensdag 8 februari a.s. is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. We zijn nu bezig met de organisatie daarvan. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitnodiging met nadere gegevens.
Namens het bestuur van ATTC EVO Tech-XL, René Honig, voorzitter

NIEUWS OP 13.1.2023

Aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden  
Vandaag (13-1) hebben we het nieuws ontvangen dat we vanaf 16 januari a.s. weer gebruik kunnen maken van de gymzaal.  De zaal is dan beschikbaar op de reguliere tijden, ook de trainingen voor jeugd en senioren vinden weer op de gebruikelijke tijden plaats. Zie voor tijden de agenda op onze website.   De competitiewedstrijden zullen gewoon volgens schema plaatsvinden, dus zonder het omruilen van thuiswedstrijden.  De clubruimte zal voorlopig niet beschikbaar en toegankelijk zijn, dit heeft de volgende consequenties:   1. Gebruik de hoofdingang aan de voorkant van het gebouw.   2. Wil je wat drinken, dan zal je dat zelf mee moeten nemen.   3. Afval gooi je in de prullenbak in de kleedkamer.   Het zal nog een tijd duren totdat de clubruimte weer bruikbaar is. Updates en ander nieuws hierover zullen we met jullie delen.   Wist je al dat er een actie is gestart voor de herinrichting van onze clubruimte? Zie hiervoor https://steunactie.nl/actie/help-tafeltennisvereniging-attc-uit-de-brand/-15682.   Met vriendelijke groeten,   Namens het bestuur,   Maria ter Hoek, secretaris.

BERICHT INZAKE VANDALISME
Door vandalisme en vuurwerk is er tijdens de jaarwisseling brand ontstaan op onze locatie.
Hierdoor kunnen wij helaas de komende periode geen trainingen verzorgen en competitiewedstrijden spelen in de gymzaal. De periode duurt waarschijnlijk een maand.  
Onze clubruimte is er helaas nog veel erger aan toe en kan de komende maanden niet worden gebruikt. Keuken, bar en zitgedeelte moeten volledig opnieuw worden ingericht.  
Gelukkig was de brandweer er heel snel bij, anders waren de gevolgen niet te overzien geweest. De schade is niet beperkt tot de clubruimte, experts hebben vastgesteld dat er ook in de gymzaal en kleedkamers rookschade is (roet).
De gevolgschade is dan ook voor zowel de Gemeente als ATTC niet misselijk. We willen graag zo spoedig mogelijk weer een balletje slaan. Op dit moment zijn we in overleg met de Gemeente om te kijken of we tijdelijk gebruik kunnen maken van een andere sportzaal.  

De geplande nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari a.s. van 16.00 – 18.00 uur kon gelukkig doorgaan, korfbalvereniging Tempo stelde hun nieuwe clubhuis hiervoor ter beschikking. Fantastisch dat ze dit voor ons doen! Het adres is: Olympiaweg 2, 2406 LG Alphen aan den Rijn (Park Zegersloot). Wat betekent dit verder voor ATTC?  

Trainingen, vrij spelen (jeugd / senioren / OldStars): De gemeente is gevraagd of er een zaal beschikbaar is voor ATTC, de reactie hierop is nog niet binnen. Zodra er een alternatieve zaal beschikbaar is en ook bekend is hoeveel uren die zaal voor ATTC beschikbaar is en op welke tijden zal er een schema worden gemaakt hoe de beschikbare uren worden verdeeld over de verschillende groepen.   Competitiewedstrijden
In overleg met wedstrijdsecretarissen wordt geprobeerd de thuiswedstrijden van jeugd- en seniorleden tot 1 maart a.s. om te zetten naar uitwedstrijden. Omdat 7 senioren teams op vrijdagavond thuis spelen zullen een aantal van die teams thuiswedstrijden niet op vrijdag maar op donderdag moeten worden gespeeld.
Zodra we de reactie van de NTTB op ons verzoek ontvangen, zullen we alle betrokkenen daarover informeren.   We zullen jullie over de ontwikkelingen informeren per e-mail en de whatsapp-groepen.   Mocht je nog vragen hebben, stuur deze dan naar secretaris@attc-tafeltennis.nl   Met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur van ATTC  
Maria ter Hoek, secretaris.

Verder is er een steunactie opgezet:
 
https://steunactie.nl/actie/help-tafeltennisvereniging-attc-uit-de-brand/-15682

 

Voor competitie spelende jeugd

Omdat de zaal niet beschikbaar is hebben we contact gehad met tafeltennisverenigingen in de buurt om speel- en trainingsmogelijkheden te regelen. Deze week zijn er twee.

Morgen (dinsdag) van 18.30 – 20.00 u zijn alle jeugdleden die competitie spelen welkom bij de training die door Han de Knegt wordt gegeven bij Play Fair, Larikslaan 20 in Leimuiden.
Wil je mee doen, laat dat dan vandaag even in deze app weten.
Voor het vervoer verzoeken we ouders om in de app aan te geven of ze bereid zijn om te rijden. Zodra bekend is hoeveel deelnemers er zijn zullen en hoeveel ouders willen rijden zullen we dat bevestigen in de app. We vertrekken om 18.00 uur vanaf ATTC.

Zaterdag 14 januari a.s. organiseert TTV Avanti, Sportparklaan 2 in Hazerswoude, van 10.00 – 15.00 uur een toernooi voor jeugdleden met een ELO rating. Alle jeugdleden die willen deelnemen kunnen zich via de app-groep aanmelden tot en met woensdag.
Ook hiervoor vragen we ouders die willen rijden dat tijdig in de app-groep kenbaar te maken. We vertrekken om 9.15 uur vanaf ATTC.

Voor beginnende jeugd (trainingsgroep Jacqueline)

Omdat de zaal niet beschikbaar is hebben we contact gehad met tafeltennisverenigingen in de buurt om speel- en trainingsmogelijkheden te regelen.

Op zaterdag 14 januari kunnen we een training te organiseren van 10.00 – 11.30 uur bij Play Fair, Larikslaan 20 in Leimuiden.
Wil je mee doen, laat dat dan uiterlijk woensdag even in deze app weten.

Voor het vervoer verzoeken we ouders om in de app aan te geven of ze bereid zijn om te rijden. Zodra bekend is of er voldoende deelnemers zijn om het door te laten gaan en hoeveel ouders willen rijden zullen we dat bevestigen in de app. We vertrekken dan om 9.15 uur vanaf ATTC.

Voor alle seniorleden

Omdat de zaal niet beschikbaar is hebben we contact gehad met tafeltennisverenigingen in de buurt om speel- en trainingsmogelijkheden te regelen.

Alle seniorleden kunnen donderdag 12 januari van 19.00 – 23.00 uur een balletje slaan bij S70, Bateweg 78, 2481 AN Woubrugge. Daar staan 6 tafels voor ons klaar om gebruikt te worden, dus we zien iedereen graag daar!

Reageren is niet mogelijk