Vrijwilligers en vacatures

Vrijwilligers

ATTC is afhankelijk van de inzet van leden die tijd en energie vrij willen maken vanuit een verbondenheid met “de club”. Zonder vrijwilligers kan de club niet bestaan. De leden zijn de vereniging!

Bij ons zijn er gelukkig veel mensen die met veel plezier en inzet hun steentje bijdragen. Al deze vrijwilligers maken ATTC tot de club die het op dit moment is.

We stellen het zeer op prijs als iedereen (ook ouders van jeugdleden) zijn of haar steentje bijdraagt. In regelmatig terugkerende taken en werkzaamheden, maar ook een paar uurtjes op incidentele basis.

Lijkt je dat leuk, meld je dan aan bij Merlijn v.d. Krogt:

Reageren is niet mogelijk